Aktualności

Artykuły

 • Dzień 12 listopada 2018 r. wolny od pracy

  Szanowni Państwo,

  W związku z regulacją ustawy z dnia 7 listopada 2018 r. o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej uprzejmie informuję, że dzień 12 listopada 2018 r. jest dniem wolnym od pracy i w związku z tym Sąd Rejonowy w  Szczecinku będzie w tym dniu nieczynny.

  Prezes Sądu Rejonowego w Szczecinku

  Czytajwięcejo:
 • Powołanie wiceprezesa Sądu Rejonowego w Szczecinku

  Pragniemy poinformować, że w dniu 6 listopada 2018 r. Pan Mariusz Kołodziej został powołany do pełnienia funkcji wiceprezesa Sądu Rejonowego w Szczecinku na okres czterech lat.

  Czytajwięcejo:
 • Sygn. Akt I Ns 351/18 - Ogłoszenie o spisie inwentarza

  Sąd Rejonowy w Szczecinku na podstawie art. 6381 § 1 k.p.c. ogłasza, że w dniu 15 października 2018r. wydane zostało w tutejszym Sądzie postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Macieju Cymermanie zmarłym w dniu 12 listopada 2012r. w Toruniu, mającym ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Barwicach przy ulicy Pomorskiej 16/3.

  Czytajwięcejo:
 • Wyniki referendum przeprowadzonego wśród Sędziów Sądu Rejonowego w Szczecinku

  Sędziowie Sądu Rejonowego w Szczecinku w dniach 12-15.10.2018 r. przeprowadzili na wniosek Forum Współpracy Sędziów referendum, w których udział wzięło 14 sędziów Sądu Rejonowego w Szczecinku z ogólnej liczby 17, tj. 82%.

  Referendum zawierało 3 (trzy) pytania, a możliwe odpowiedzi to tak / nie / nie mam zdania.

  Czytajwięcejo:
 • Sygn. Akt I Ns 326/18 - Ogłoszenie o spisie inwentarza

  Sąd Rejonowy w Szczecinku na podstawie art. 6381 § 1 k.p.c. ogłasza, że w dniu 12 września 2018r. wydane zostało w tutejszym Sądzie postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Przemysławie Gołubińskim zmarłym 26 grudnia 2017r. w Parsęcku, mającej ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Parsęcku 10A, gmina Szczecinek.

  Czytajwięcejo: