Obwieszczenia

Artykuły

 • OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI GKm 40/19

  2020-03-10

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Małgorzata Agnieszka Tummel na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 18-03-2020r. o godz.12:50 w budynku Sądu Rejonowego w Szczecinku mającego siedzibę przy ul. Jasna 3, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu użytkowego składającego się z dwóch pomieszczeń z przynależnym pomieszczeniem w budynku gospodarczym o łącznej powierzchni 99,60 m2, położonego: 78-400 Szczecinek, Trzesiecka 32/1, dla którego Sąd Rejonowy w Szczecinku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KO1I/00037344/3.

  Czytajwięcejo:
 • OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI Km 376/17

  2020-03-10

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Małgorzata Agnieszka Tummel na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 18-03-2020r. o godz.l2:30 w budynku Sądu Rejonowego w Szczecinku mającego siedzibę przy ul. Jasna 3, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego stanowiącego spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego składającego się z 4 pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju o powierzchni użytkowej lokalu 77,73000m2 położonego: 78-460 Barwice, Spokojna 12g/7, wpisanego w rejestrze Barwickiej Spółdzielni Mieszkaniowej brak urządzonej księgi wieczystej.

  Czytajwięcejo:
 • ZAWIADOMIENIE UCZESTNIKA O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI KO1I/00026727/21

  2020-01-02

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Małgorzata Agnieszka Tummel w sprawie o egzekucję należności pieniężnej na mocy art.945 §1 kpc zawiadamia strony postępowania egzekucyjnego, że w dniu 30 stycznia 2020r. o godz. 10:30 w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Małgorzaty Agnieszki Tummel z siedzibą: 78-400 Szczecinek, Ordona 10/6, zostanie dokonany opis i oszacowanie nieruchomości stanowiącej nieruchomość gruntową składającą się z działek: numer działki 375/3, obręb ewidencyjny Kaliska ze sposobem korzystania jako nieruchomość zabudowana; numer działki 9/3, obręb ewidencyjny 0008 Biały Bór 08, identyfikator działki 321503 4.0008.9/3 ze sposobem korzystania jako tereny przemysłowe; numer działki 9/4 obręb ewidencyjny 8 ze sposobem korzystania jako nieruchomość zabudowana o łącznym obszarze całej nieruchomośi 5,9392 ha, położonej: 78-425 Biały Bór, Topolowa, Kaliska, dla której Sąd Rejonowy w Szczecinku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księge wieczystą o numerze KW [NKW KO1I/00026727/21].

  Czytajwięcejo:
 • ZAWIADOMIENIE UCZESTNIKA O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA LOKALU MIESZKALNEGO KO1I/00042419/8

  2019-12-19

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Małgorzata Agnieszka Tummel w sprawie o egzekucję należności pieniężnej na mocy art.945 §1 kpc zawiadamia strony postępowania egzekucyjnego, że w dniu 14 stycznia 2020 r. o godz. 13:00 w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Małgorzaty Agnieszki Tummel z siedzibą: 78-400 Szczecinek, Ordona 10/6, zostanie dokonany opis i oszacowanie lokalu mieszkalnego składającego się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z ubikacją, przedpokoju, loggii oraz piwnicy (nr 09 o pow. 11,31m2) o łącznej powierzchni użytkowej 48,5000m2 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej w częściach budynku które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli lokali - w prawie własności działki gruntu do 57/1000 części,położonego: 76-020 Bobolice, ul. Wyspiańskiego 6/8, dla którego Sąd Rejonowy w Szczecinku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 42419 [NKW KO1I/00042419/8]

  Czytajwięcejo:
 • OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI K01I/00005733/4

  2019-12-17

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Krzysztof Robert Wisłocki na podstawie przepisu art. 945 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20-01-2020 r. o godz. 12:00 w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Krzysztofa Roberta Wisłockiego znajdującej się pod adresem Szczecinek, ul. Winniczna 24-26 zostanie dokonana czynność opisu i oszacowania nieruchomości zabudowanej stanowiącej zabudowaną działkę nr 101 o powierzchni 0,0494 ha położonej pod adresem: 78-400 Szczecinek, ul. Derdowskiego 18, dla której Sąd Rejonowy w Szczecinku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze K01I/00005733/4.

  Czytajwięcejo:
 • OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI KO1I/00012093/7

  2019-12-18

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Małgorzata Agnieszka Tummel w sprawie o egzekucję należności pieniężnej na mocy art. 945 § 1 kpc zawiadamia strony postępowania egzekucyjnego, że w dniu 14 stycznia 2020 r. o godz. 10:00 w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Małgorzaty Agnieszki Tummel z siedzibą: 78-400 Szczecinek, Ordona 10/6, zostanie dokonany opis i oszacowanie nieruchomości stanowiącej nieruchomość zabudowaną budynkiem jednorodzinnym z prawem własności gruntu, położonej w Szczecinku, obręb 12, działka nr 111 o pow. 0,0639 ha, położonej pod adresem:78-400 Szczecinek, ul. Słoneczna 15, dla której Sąd Rejonowy w Szczecinku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KO1I/00012093/7.

  Czytajwięcejo:
 • ZAWIADOMIENIE UCZESTNIKA O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU

  2019-12-19

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Małgorzata Agnieszka Tummel w sprawie o egzekucję należności pieniężnej na mocy art.945 §1 kpc zawiadamia strony postępowania egzekucyjnego, że w dniu 14 stycznia 2020 r. o godz. 14:00 w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Małgorzaty Agnieszki Tummel z siedzibą: 78-400 Szczecinek, Ordona 10/6, zostanie dokonany opis i oszacowanie ograniczonego prawa rzeczowego, tj. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego składającego się z jednego pokoju, kuchni, łazienki i przedpokoju o powierzchni użytkowej lokalu 29,70m2, położonego: 78-400 Szczecinek, PI. Winniczny 12C/8, wpisanego w rejestrze lokali własnościowych Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej "Przyjezierze" w Szczecinku (adres spółdzielni: 78-400 Szczecinek, ul. Mikołaja Reja 4).

  Czytajwięcejo:
 • OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI KO1I/00038389/7

  2019-12-17

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Kurator-Zastępca Krzysztof Robert Wisłocki Kancelarii Komorniczej Krystyny Teresy Pietrak na podstawie przepisu art. 945 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13-01-2020 r. o godz. 13:00 w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Krzysztofa Roberta Wisłockiego znajdującej się pod adresem Szczecinek, ul. Winniczna 24-26 zostanie dokonana czynność opisu i oszacowania udziału wynoszącego 1/4 części nieruchomości gruntowej, zabudowanej stacją paliw, wiatą i budynkiem portierni, stanowiącej działkę gruntu nr 55/14, położoną w Szczecinku przy ul. Pilskiej (obręb ewidencyjny nr 22) o powierzchni 0,2174 ha, w użytkowaniu wieczystym do dnia 06 lutego 2091 r., dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych Sąd Rejonowy w Szczecinku prowadzi księgę wieczystą o numerze KO1I/00038389/7

  Czytajwięcejo:
 • OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISUI1 OSZACOWANIA LOKALU MIESZKALNEGO KO1I/000513 70/8

  2019-12-19

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Małgorzata Agnieszka Tummel w sprawie o egzekucję należności pieniężnej na mocy art. 945 § 1 kpc zawiadamia strony postępowania egzekucyjnego, że w dniu 14 stycznia 2020 r. o godz. 11:00 w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Małgorzaty Agnieszki Tummel z siedzibą: 78-400 Szczecinek, Ordona 10/6, zostanie dokonany opis i oszacowanie nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny składający się z 2 pokoi, pokoju z aneksem kuchennym, łazienki oraz przynależną piwnicą o łącznej powierzchni 58,1900m2 położonego: 78-449 Borne Sulinowo, Wyszyńskiego 7c/13, dla którego Sąd Rejonowy w Szczecinku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW KO1I/000513 70/8]

  Czytajwięcejo:
 • ZAWIADOMIENIE UCZESTNIKA O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI KO1I/00024547/2

  2019-12-17

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Małgorzata Agnieszka Tummel w sprawie o egzekucję należności pieniężnej na mocy art.945 §1 kpc zawiadamia strony postępowania egzekucyjnego, że w dniu 14 stycznia 2020 r. o godz. 12:00 w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Małgorzaty Agnieszki Tummel z siedzibą: 78-400 Szczecinek, Ordona 10/6, zostanie dokonany opis i oszacowanie ułamkowej części lokalu mieszkalnego (udział wynoszący 3/4) składającego się z 2 pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju o łącznej powierzchni 55,6000m2,położonej: 78-460 Stary Chwalim, Stary Chwalim 80/2, dla której Sąd Rejonowy w Szczecinku V Wydział Księg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW KO1I/00024547/2]

  Czytajwięcejo: