STGNATURA AKT I NS 507/17 - Ogłoszenie o wykazie inwentarza

Ogłoszenie o wykazie inwentarza


Sąd Rejonowy w Szczecinku ogłasza, że w sprawie o sygnaturze akt I Ns 507/17 został złożony protokół wykazu inwentarza po Mieczysławie Lamparskim zmarłym dnia 30 lipca 2017r., PESEL 35101505653 ostatnio zamieszkałym w Bornem Sulinowie.


POUCZENIE


1. Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni (art. 6381§3 pkt.1 kpc).
2. Osoby wymienione w art. 637§ 1kpc mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza, jak również mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Rejestr zmian dla: STGNATURA AKT I NS 507/17 - Ogłoszenie o wykazie inwentarza

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szczecinku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-02-14
Publikacja w dniu:
0000-00-00
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szczecinku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-02-14
Publikacja w dniu:
0000-00-00
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szczecinku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-02-14
Publikacja w dniu:
0000-00-00
Opis zmiany:
b/d