STGNATURA AKT I Ns 770/17 - Ogłoszenie o zezwoleniu na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego

Sąd Rejonowy w Szczecinku I Wydział Cywilny ogłasza, że w dniu 29 marca 2018r. sprawie I Ns 770/17 wydano postanowienie w przedmiocie zezwolenia Teodozji Przyborek na złożenie do depozytu sądowego przedmiotu świadczenia tj. kwoty 9.237,94zł (dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści siedem złotych i dziewięćdziesiąt cztery grosze) stanowiącej wykonanie postanowienia Sądu Rejonowego w Szczecinku z dnia 29 grudnia 2016r. w przedmiocie działu spadku w sprawie I Ns 1212/15. Wzywa się Juliusza Marcińskiego ostatnio zamieszkałego w Łabiszynie przy ulicy Cichej 3 do odbioru depozytu złożonego na rachunku depozytowym Ministra Finansów.

Rejestr zmian dla: STGNATURA AKT I Ns 770/17 - Ogłoszenie o zezwoleniu na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szczecinku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-04-18
Publikacja w dniu:
2018-04-18
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szczecinku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-04-12
Publikacja w dniu:
2018-04-12
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szczecinku
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-04-12
Publikacja w dniu:
2018-04-12
Opis zmiany:
b/d