SYGNATURA AKT I Ns 371/17 - Ogłoszenie o wykazie inwentarza

Sąd Rejonowy w Szczecinku ogłasza, że w sprawie o sygnaturze akt I Ns 371/17 został złożony protokół wykazu inwentarza po Gertrudzie Pendziałek zmarłej dnia 8 maja 2016r., PESEL 42012908949, ostatnio zamieszkałej w Starym Chwalimiu.
POUCZENIE
1. Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni (art. 6381§3 pkt. 1 kpc).
2. Osoby wymienione w art. 637§ 1kpc mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza, jak również mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych iub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Rejestr zmian dla: SYGNATURA AKT I Ns 371/17 - Ogłoszenie o wykazie inwentarza

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szczecinku
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-07-26
Publikacja w dniu:
0000-00-00
Opis zmiany:
b/d