IV Kongres nauk sądowych

IV Kongres nauk sądowych „Osiągnięcia biegłych i rzeczoznawców w Polsce” odbędzie sie w dniu 29 czerwca 2019 roku w Auditorium Maximum Uniwersytetu Warszawskiego.

TEMATYKA KONGRESU

„Osiągnięcia biegłych i rzeczoznawców w Polsce”

  • Projekt ustawy o biegłych, analiza, dyskusja i zaopiniowanie
  • Zebranie i przedstawienie informacji i dorobku naukowego, opiniodawczego biegłych i rzeczoznawców
  • Kierunki i metody poprawy jakości, efektywności i pragmatyzmu wydawania ekspertyz w Polsce
  • Błąd a fałsz w ekspertyzie
  • Ubezpieczenie biegłych nieobowiązkowe czy obowiązkowe

Zgłoszenia na kongres można dokonać poprzez formularz na stronie: www.4kongres.pl
Do wzięcia udziału w Kongresie zapraszamy wszystkich biegłych wpisanych na listy biegłych w sądach okręgowych, jak również osoby, które występują w sprawach karnych i cywilnych, jako biegli ad hoc oraz wszystkie osoby zainteresowane funkcjonowaniem biegłych w wymiarze sprawiedliwości.

Informacje o poprzednich kongresach można uzyskać na stronach:
www.1kns.pl www.2kns.pl www.3kns.pl