KASA SĄDU REJONOWEGO W SZCZECINKU

Uprzejmie informujemy, iż w dniach 16 i 17 września 2019 roku kasa Sądu Rejonowego w Szczecinku będzie nieczynna z powodu centralnie przeprowadzanych prac aktualizacyjnych na systemach i aplikacjach produkcyjnych.

Uiszczanie opłat możliwe będzie za pomocą przelewu na konta bankowe.

Numery kont bankowych:

dochody (np. opłaty i koszty sądowe, grzywny)
81 1010 1599 0140 7822 3100 0000 – NBP Szczecin

sumy na zlecenie (np. zaliczki na biegłych, kuratorów)
21 1010 1599 0140 7813 9800 0000 – NBP OO Szczecin

sumy depozytowe (np. wadia, poręczenia majątkowe, gwarancje, zabezpieczenia)
PLN 14 1130 1017 0021 1001 5690 0004
GBP 41 1130 1017 0021 1001 5690 0003