Obwieszczenia

Artykuły

 • OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI KO1I/00034717/8

  2019-08-20

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Krzysztof Robert Wisłocki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 26-09-2019 r. o godz. 14:30 w budynku Sądu Rejonowego w Szczecinka mającego siedzibę przy ul. Jasna 3, odbędzie się druga licytacja prawa własności nieruchomości stanowiącej działki nr 454/1, 454/2, 454/3, 454/4, 454/5, 454/6, 454/7, 454/8, 454/22 o łącznej powierzchni 1,9125 ha wraz z budynkami, budowlami i urządzeniami stanowiącymi części składowe nieruchomości położonej: obręb Brzeźnica, gmina Biały Bór

  Czytajwięcejo:
 • OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI KO1I/00054780/6

  2019-08-19

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Krzysztof Robert Wisłocki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 26-09-2019 r. o godz. 13:30 w budynku Sądu Rejonowego w Szczecinku mającego siedzibę przy ul. Jasna 3, odbędzie się pierwsza licytacja prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej działkę gruntu nr 104/22 o powierzchni 6,6321 ha (RIVa- 3,4920ha, RV- 2,6127ha, Lzr-RV- 0,4454ha, N- 0,0820 ha) oraz działki nr 104/27 o powierzchni 31,9381 ha (RHIb- 2,5328ha, RIVa- 27,4574ha, RIVb- 0,9389ha, RV- 0,1835ha, PsIV- 0,0438ha, Lzr-RV- 0,0053ha, N- 0,7764ha) - położonych w obrębie ewidencyjnym Chlebowo, gmina Bobolice, należącej do dlużniczki Moniki Bratkowskiej.
  Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Szczecinku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KO1I/00054780/6.

  Czytajwięcejo:
 • OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI KO1I/00050802/9

  2019-08-19

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Krzysztof Robert Wisłocki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 26-09-2019r. o godz. 13:50 w budynku Sądu Rejonowego w Szczecinku mającego siedzibę przy ul. Jasna 3, odbędzie się pierwsza licytacja prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej działkę 2/55 (RIVa- 13,87ha, RIVb- 23,21ha, RV- 12,70ha, RVI- 2,30ha, LsV- 0,12ha, N- 0,22ha) o powierzchni 52,42 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Dobrociechy, gmina Bobolice, należącej do dłużniczki Moniki Bratkowskiej.
  Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Szczecinku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KO1I/00050802/9.

  Czytajwięcejo:
 • OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI KO1I/00034923/5

  2019-08-19

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Krzysztof Robert Wisłocki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 26-09-2019r. o godz.l4:10 w budynku Sądu Rejonowego w Szczecinku mającego siedzibę przy ul. Jasna 3, odbędzie się pierwsza licytacja prawa własności budynku mieszkalnego jednorodzinnego o powierzchni użytkowej 117,10 m2 położonego na działce gruntu nr 25/6 o powierzchni 0,1701 ha*
  należącej do dłużnika: Pawła Gołowicza
  położonej: 78-400 Szczecinek, Czarnobór 11, obręb Szczecinek
  dla której Sąd Rejonowy w Szczecinku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW KO1I/00034923/5.

  Czytajwięcejo:
 • ZAWIADOMIENIE UCZESTNIKA O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU

  2019-08-12

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Małgorzata Agnieszka Tummel w sprawie z wniosku:
  Szczecinecka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Szczecinku
  78-400 Szczecinek, ul. Warcisława IV 14A
  adres koresp.: Szczecinecka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Szczecinku Radca Prawny Henryk Gnat 78-400 Szczecinek ul. Warcisława IV 14 A
  którego reprezentuje pełnomocnik: Radca Prawny Henryk Gnat, 78-400 Szczecinek, ul. Warcisława IV 14A
  przeciwko:
  Sławomir Wojnarowski
  78-400 Szczecinek, ul. Spółdzielcza 10B/24
  którego reprezentuje: Kurator dla osoby nieznanej z miejsca pobytu Magdalena Gołuńska, 78-400 Szczecinek Myśliwska 6/4

  Czytajwięcejo:
 • OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI KO1I/00035218/7

  2019-08-09

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Krzysztof Robert Wisłocki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 26-09-2019r. o godz. 12:30 w budynku Sądu Rejonowego w Szczecinku mającego siedzibę przy ul. Jasna 3, odbędzie się pierwsza licytacja prawa własności gruntu działki nr 326/3 o powierzchni 8,2300 ha z prawem własności budynków niemieszkalnych (produkcyjnych, usługowych i gospodarczych dla rolnictwa) oraz budowli i urządzeń stanowiących części składowe nieruchomości, należącej do dłużnika Tomasza Krowickiego, położonej w obrębie Chmielno, gmina Bobolice, miejscowość Ujazd 2A, dla której Sąd Rejonowy w Szczecinku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KO1I/00035218/7.

  Czytajwięcejo:
 • OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI KOI1/00038794/9

  2019-08-08

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Krzysztof Robert Wisłocki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 26-09-2019r. o godz.l2:10 w budynku Sądu Rejonowego w Szczecinku mającego siedzibę przy ul. Jasna 3, odbędzie się pierwsza licytacja prawa własności lokalu mieszkalnego składającego się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, wc i przedpokoju oraz piwnicy, łączna pow. 81,90 m2, do lokalu przynależy pomieszczenie w piwnicy o pow. 6,30m2, z własnością lokalu związany jest udział we własności wspólnych części budynku i prawie własności działki gruntu do 66/1000 części
  należącego do dłużnika: Michała Michnowicza położonego: 78-449 Borne Sulinowo, Al. Niepodległości 2D/5, dla którego Sąd Rejonowy w Szczecinku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KO1I/00038794/9. Suma oszacowania wynosi 174.200,00/1, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 130.650,00 zł.

  Czytajwięcejo:
 • OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI KO1I/00034314/3

  2019-08-08

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Krzysztof Robert Wisłocki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 26-09-2019r. o godz. l3:10 w budynku Sądu Rejonowego w Szczecinku mającego siedzibę przy ul. Jasna 3, odbędzie się pierwsza licytacja prawa własności lokalu
  mieszkalnego składającego się z 2 pokoi, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju, powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 35,40m2, do lokalu przynależy piwnica o  powierzchni 2,90m2, z lokalem związany jest udział we współwłasności do pozostałych wspólnych części budynku i działki gruntu w 383/44791 części
  należącego do dłużnika Macieja Kasprzaka położonego: 78-400 Szczecinek, Koszalińska 94D/13, dla którego Sąd Rejonowy w Szczecinku Wydział Ksiąg Wieczystych
  prowadzi księgę wieczystą o numerze KO1I/00034314/3.

  Czytajwięcejo:
 • OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJl NIERUCHOMOŚCI KO11/00015824/2

  2019-08-08

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Krzysztof Robert Wisłocki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 26-09-2019r. o godz. 12:50 w budynku Sądu Rejonowego w Szczecinku mającego siedzibę przy ul. Jasna 3, odbędzie się pierwsza licytacja prawa własności lokalu mieszkalnego, składającego się z 3 pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju, łączna powierzchnia 45,16 m2 wraz z ułamkowym udziałem 44/1000 w prawie użytkowania wieczystego gruntu działki nr 569/1 i w częściach wspólnych budynku należącgo do dłużnika: Irena Sakrajda położonej: 78-400 Szczecinek, ul. Wyszyńskiego 37/5,
  dla której Sąd Rejonowy w Szczecinku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW KO1I/00015824/2
  Suma oszacowania wynosi 133 200,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 99 900,00zł.

  Czytajwięcejo:
 • OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA NIERUCHOMOŚCI

  2019-08-05

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szezecinku Małgorzata Agnieszka Tummel w sprawie egzekucyjnej przeciwko:
  Ryszard Łuczak
  64-918 Lotyń, ul. Pocztowa 18
  o egzekucję należności pieniężnej na mocy art.945 §1 kpc zawiadamia strony postępowania egzekucyjnego, że w dniu 05 września 2019r. o godz.l4:00 w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Szezecinku Małgorzaty Agnieszki Tummel z siedzibą: 78-400 Szczecinek, Ordona 10/6, zostanie dokonany opis i oszacowanie

  Czytajwięcejo: