Obwieszczenia

Artykuły

 • OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI KO1/i/00011269/5

  2019-12-16

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Krzysztof Robert Wisłocki na podstawie przepisu art. 945 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13-01-2020 r. o godz. 12:00 w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Krzysztofa Roberta Wisłockiego znajdującej się pod adresem Szczecinek, ul. Winniczna 24-26 zostanie dokonana czynność opisu i oszacowania nieruchomości stanowiącej działkę nr 127 o łącznej powierzchni 0,7000 ha zabudowaną budynkiem hali drobiarskiej i budynkiem socjalno-magazynowym położonej pod adresem: 78-400 Szczecinek, Marcelin, dla której Sąd Rejonowy w Szczecinku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KO1I/00011269/5
  Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa.

  Czytajwięcejo:
 • OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA NIERUCHOMOŚCI KO1I/00038053/3

  2019-12-16

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Krzysztof Robert Wisłocki na podstawie przepisu art. 945 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13-01-2020 r. o godz. 11:00 w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Krzysztofa Roberta Wisłockiego znajdującej się pod adresem Szczecinek, ul. Winniczna 24-26 zostanie dokonana czynność opisu i oszacowania prawo wieczystego użytkowania nieruchomości stanowiącej działkę nr 84/16, niezabudowaną o pow. 0,2591; działka gruntu w użytkowaniu wieczystym do dnia 12.01.2094 r. położonej pod adresem: 78-460 Barwice, ul. Zwycięzców, dla której Sąd Rejonowy w Szczecinku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze K01I/00038053/3
  Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa.

  Czytajwięcejo:
 • OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI - KO1I/00038794/9

  2019-11-22

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Krzysztof Robert Wisłocki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 19-12-2019 r. o godz. 13:40 w budynku Sądu Rejonowego w Szczecinku mającego siedzibę przy ul. Jasna 3 odbędzie się druga licytacja prawa własności lokalu mieszkalnego składającego się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, we i przedpokoju oraz piwnicy, łączna pow. 81,90 m2, z własnością lokalu związany jest udział we własności wspólnych częściach budynku i prawie własności działki gruntu do 66/1000 części, położonego: 78-449 Borne Sulinowo, Al. Niepodległości 2D/5, należącego do dłużnika: Michała Michnowicza, dla którego Sąd Rejonowy w Szczecinku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KO1I/00038794/9.

  Czytajwięcejo:
 • OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI KO1I/00039398/0

  2019-11-22

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Krzysztof Robert Wisłocki na podstawie przepisu art. 945 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-12-2019 r. o godz. 12:00 w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Krzysztofa Roberta Wisłockiego znajdującej się pod adresem Szczecinek, ul. Winniczna 24-26 zostanie dokonana czynność opisu i oszacowania nieruchomości stanowiącej niezabudowane działki nr 198/123, 198/124, 198/125, 198/126, 198/127, 198/128, 198/129, 198/130, 198/131, 198/132, 198/133, 198/134, 198/135, 198/136, 198/137 o łącznej powierzchni 5,2626 ha położonej pod adresem: 78-425 Biały Bór, Dołgie, dla której Sąd Rejonowy w Szczecinku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KO1I/00039398/0

  Czytajwięcejo:
 • OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW00055523/4

  2019-11-22

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Krzysztof Robert Wisłocki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 19-12-2019r. o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Szczecinku mającego siedzibę przy ul. Jasna 3 odbędzie się pierwsza licytacja 1/2 niewydzielonej części nieruchomości stanowiącej działkę nr 39 zabudowaną budynkiem mieszkalnym i gospodarczym o powierzchni 0,0500 ha, położonej: 78-400 Żółtnica, ul. Szkolna 4 należącej do dłużnika: Zdzisław Glanc, dla której Sąd Rejonowy w Szczecinku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KO1I/00055523/4

  Czytajwięcejo:
 • OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI KO1I/00034923/5

  2019-11-22

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Krzysztof Robert Wisłocki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 19-12-2019r. o godz.11:40 w budynku Sądu Rejonowego w Szczecinku mającego siedzibę przy ul. Jasna 3, odbędzie się pierwsza licytacja prawa własności budynku mieszkalnego jednorodzinnego o powierzchni użytkowej 117,10 m2 położonego na działcę gruntu nr 25/6 o powierzchni 0,1701 ha należącej do dłużnika: Pawła Gołowicza, a położonej: 78-400 Szczecinek, Czarnohor 11, obręb Szczecinek dla której Sąd Rejonowy w Szczecinku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KO1I/00034923/5.

  Czytajwięcejo:
 • OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI KO1I/00041661/2

  2019-11-22

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Krzysztof Robert Wisłocki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 19-12-2019 r. o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Szczecinku mającego siedzibę przy ul. Jasna 3, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej zabudowaną działkę nr 81/7 budynkiem magazynowo-produkcyjnym o powierzchni 0,1306 ha położonej: 78-452 Krosino, ul. 22 Lipca, (obręb ewidencyjny Krosino) należącej do dłużnika: Alina Zielińska (obecnie Aszyk), dla której Sąd Rejonowy w Szczecinku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KO1I/00041661/2.

  Czytajwięcejo:
 • OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KO1I/0000847/1

  2019-11-22

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Krzysztof Robert Wisłocki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 19-12-2019 r. o godz. 12:40 w budynku Sądu Rejonowego w Szczecinku mającego siedzibę przy ul. Jasna 3 odbędzie się druga licytacja prawa własności nieruchomości stanowiącej działkę gruntu nr 68 o powierzchni 1,1100 ha zabudowaną budynkiem mieszkalnym (pow. użytkowa 99,45 m2) i budynkiem garażowym (pow. użytkowa 68,25 m2), oba budynki w trakcie budowy (pozostały do wykonania prace wykończeniowe), położonej w miejscowości Przystawy, gmina Grzmiąca (obręb Przystawy), należącej do dłużnika: Ewa Wiśnicz, dla której Sąd Rejonowy w Szczecinku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KO1I/00000847/1.

  Czytajwięcejo:
 • OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI K01I/00029870/0

  2019-11-22

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Krzysztof Robert Wisłocki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 19-12-2019 r. o godz. 14:20 w budynku Sądu Rejonowego w Szczecinku mającego siedzibę przy ul. Jasna 3 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny składający się z 3 pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju, o powierzchni 76,7000 m2. Z lokalem związany jest udział we współwłasności do pozostałych wspólnych części budynku i działki gruntu do 116/1000 części, położonej: 78-449 Borne Sulinowo, Słoneczna 1/8, należącej do dłużnika: Dariusz Korobko, dla której Sąd Rejonowy w Szczecinku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KO1I/00029870/0.

  Czytajwięcejo:
 • OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA LOKALU MIESZKALNEGO - KO1I/00028277/6

  2019-11-22

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Kurator-Zastępca Krzysztof Robert Wisłocki Kancelarii Komorniczej Krystyny Teresy Pietrak na podstawie przepisu art. 945 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-12-2019 r. o godz. 11:00 w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Kuratora-Zastępcy Krzysztofa Roberta Wisłockiego Kancelarii Komorniczej Krystyny Teresy Pietrak znajdującej się pod adresem Szczecinek, ul. Winniczna 24-26 zostanie dokonana czynność opisu i oszacowania lokalu mieszkalnego składającego się z 2 pokoi, kuchni, korytarza i łazienki o łącznej powierzchni 41,10 m(2), położony pod adresem: 78-430 Bobolice, Świelino 5A/8.

  Czytajwięcejo: