Obwieszczenia

Artykuły

 • OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI KO1I/00012805/2

  2019-11-22

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Kurator-Zastępca Krzysztof Robert Wisłocki Kancelarii Komorniczej Krystyny Teresy Pietrak na podstawie przepisu art. 945 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-12-2019 r. o godz. 13:00 w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Kuratora-Zastępcy Krzysztofa Roberta Wisłockiego Kancelarii Komorniczej Krystyny Teresy Pietrak znajdującej się pod adresem Szczecinek, ul. Winniczna 24-26 zostanie dokonana czynność opisu i oszacowania udziału do 6/18 części w nieruchomości zabudowanej stanowiącej nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym, usytuowana na działce nr 287 (obręb 0007 Szczecinek) o pow. 0,0210 ha położonej pod adresem: 78-400 Szczecinek, Zawiszy 7 dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych Sąd Rejonowy w Szczecinku prowadzi księgę wieczystą o numerze KO1I/00012805/2

  Czytajwięcejo:
 • OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI - KO1I/00042347/2

  2019-11-22

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Małgorzata Agnieszka Tummel na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 18-12-2019r. o godz.12:30 w budynku Sądu Rejonowego w Szczecinku mającego siedzibę przy ul. Jasna 3, odbędzie się pierwsza licytacja ograniczonego prawa rzeczowego tj. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, położonego: 78-400 Szczecinek, ul.Spółdzielcza 10b/24, dla którego Sąd Rejonowy w Szczecinku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 42347 [NKW KO1I/00042347/2].

  Czytajwięcejo:
 • OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI KO1I/00026074/9

  2019-11-22

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Kurator-Zastępca Krzysztof Robert Wisłocki Kancelarii Komorniczej Krystyny Teresy Pietrak na podstawie przepisu art. 945 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-12-2019 r. o godz. 10:00 w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Kuratora-Zastępcy Krzysztofa Roberta Wisłockiego Kancelarii Komorniczej Krystyny Teresy Pietrak znajdującej się pod adresem Szczecinek, ul. Winniczna 24-26 zostanie dokonana czynność opisu i oszacowania nieruchomości zabudowanej stanowiącej lokal mieszkalny składający się z trzech pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju o łącznej pow. 68,53 m2.

  Czytajwięcejo:
 • ZAWIADOMIENIE UCZESTNIKÓW O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA LOKALU UŻYTKOWEGO

  2019-11-22

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Małgorzata Agnieszka Tummel w sprawie z wniosku:

  EMOS PL Sp. z o.o. w Bielsku-Białej
  43-300 Bielsko-Biała, ul. Gałczyńskiego 6
  adres koresp.: Kancelaria Prawnicza Piotr Hachuła 43-143 Lędziny ul. Botaniczna 11
  którego reprezentuje radca prawny: Radca Prawny Piotr Hachuła 43-143 Lędziny, ul. Botaniczna 11

  przeciwko:

  Andrzej Figura - Przedsiębiorstwo Handlowe "Mika"
  78-400 Szczecinek, ul. Trzesiecka 32/1

  Czytajwięcejo:
 • OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI KO1I/00002050/1

  2019-11-04

  Uprzejmie informujemy, że licytacja nieruchomości w dniu 06-11-2019r. o godz.10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Szczecinku mającego siedzibę przy ul. Jasna 3, dla której Sąd Rejonowy w Szczecinku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW KO1I/00002050/1] została odwołana.

  2019-10-08

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Małgorzata Agnieszka Tummel na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 06-11-2019r. o godz.10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Szczecinku mającego siedzibę przy ul. Jasna 3, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej działkę gruntu nr 1834/237 oraz 1843/237 o pow. 0,0159 ha w wieczystym użytkowaniu i budynek mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość wraz z zabudowaniami gospodarczymi położonej: 78-400 Szczecinek, Chełmińska 5, dla której Sąd Rejonowy w Szczecinku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW KO1I/00002050/1] (w księdze wieczystej ujawniono wpisy dotyczące użytkowania wieczystego oraz wzmiankę o jego przekształceniu zgodnie z treścią ustawy z dnia 20 lipca 2018r.w prawo własności.)

  Czytajwięcejo:
 • OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI - III Km 1840/17

  2019-10-28

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Krzysztof Robert Wisłocki podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12.11.2019 r. o godz. 10:30 PHU KAJ Stakuć Jarosław Turowo 1, 78-400 Szczecinek odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika

  Czytajwięcejo:
 • ZAWIADOMIENIE UCZESTNIKA O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI Km 948/18

  2019-10-24

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Małgorzata Agnieszka Tummel w sprawie z wniosku:
  GetPro Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie 01-601 Warszawa, ul. Krasińskiego 2a
  którego reprezentuje pełnomocnik: Radca Prawny Łukasz Mężyński 53-333 Wrocław, ul. Powstańców Śląskich 2/4
  przeciwko: Jerzy Rzepecki 75-833 Koszalin, ul. Lutyków 19/2
  o egzekucję należności pieniężnej na mocy art.945 §1 kpc zawiadamia strony postępowania egzekucyjnego, że w dniu 15 listopada 2019r. o godz. 10:00 w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Małgorzaty Agnieszki Tummel z siedzibą: 78-400 Szczecinek, Ordona 10/6, zostanie dokonany opis i oszacowanienie ruchomości

  Czytajwięcejo:
 • OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI - III Km 2973/18

  2019-10-24

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Krzysztof Robert Wisłocki podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29-10-2019r. o godz. 10:00 w lokalu: Nowy Chwalim, 33
  odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:
  1. sam. osobowy LAND ROVER DISCOVERY rok prod 1994 nr rej. ZSZ14035, VIN SALLJGMF8LA069016 pojemność 2496, moc 83
  - 1 |szt.|, Wartość szacunkowa: 4 000,00; Cena wywołania: 3 000,00

  Czytajwięcejo:
 • OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI KO1I/00001426/1

  2019-10-01

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Małgorzata Agnieszka Tummel na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 24-10-2019r. o godz.l2:30 w budynku Sądu Rejonowego w Szczecinku mającego siedzibę przy ul. Jasna 3, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej nieruchomość gruntową zabudowaną, numer działki 189 o łącznej powierzchni 0,1500 ha położonej: 78-446 Silnowo, Piława21, dla której Sąd Rejonowy w Szczecinku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW KO1I/00001426/1].

  Czytajwięcejo:
 • OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI

  2019-09-17

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Kurator-Zastępca Krzysztof Robert Wisłocki Kancelarii Komorniczej Krystyny Teresy Pietrak na podstawie przepisu art. 945 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19-11-2019 r. o godz. 10:00 w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Kuratora-Zastępcy Krzysztofa Roberta Wisłockiego Kancelarii Komorniczej Krystyny Teresy Pietrak znajdującej się pod adresem Szczecinek, ul. Winniczna 24-26 zostanie dokonana czynność opisu i oszacowania udziału 1/2 części w nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Kwakowo, Gmina Szczecinek, usytuowanej na działce nr 11/2 o powierzchni 0,0500 ha w użytkowaniu wieczystym do dnia 13-05-2091 r. dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych Sąd Rejonowy w Szczecinku prowadzi księgę wieczystą o numerze KO1I/00016936/7

  Czytajwięcejo: