Obwieszczenia

Artykuły

 • OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI KO1I/00001426/1

  2019-10-01

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Małgorzata Agnieszka Tummel na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 24-10-2019r. o godz.l2:30 w budynku Sądu Rejonowego w Szczecinku mającego siedzibę przy ul. Jasna 3, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej nieruchomość gruntową zabudowaną, numer działki 189 o łącznej powierzchni 0,1500 ha położonej: 78-446 Silnowo, Piława21, dla której Sąd Rejonowy w Szczecinku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW KO1I/00001426/1].

  Czytajwięcejo:
 • OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI

  2019-09-17

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Kurator-Zastępca Krzysztof Robert Wisłocki Kancelarii Komorniczej Krystyny Teresy Pietrak na podstawie przepisu art. 945 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19-11-2019 r. o godz. 10:00 w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Kuratora-Zastępcy Krzysztofa Roberta Wisłockiego Kancelarii Komorniczej Krystyny Teresy Pietrak znajdującej się pod adresem Szczecinek, ul. Winniczna 24-26 zostanie dokonana czynność opisu i oszacowania udziału 1/2 części w nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Kwakowo, Gmina Szczecinek, usytuowanej na działce nr 11/2 o powierzchni 0,0500 ha w użytkowaniu wieczystym do dnia 13-05-2091 r. dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych Sąd Rejonowy w Szczecinku prowadzi księgę wieczystą o numerze KO1I/00016936/7

  Czytajwięcejo:
 • OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA LOKALU MIESZKALNEGO

  2019-09-17

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Kurator-Zastępca Krzysztof Robert Wisłocki Kancelarii Komorniczej Krystyny Teresy Pietrak na podstawie przepisu art. 945 §2 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19-11-2019 r. o godz. 11:00 w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Kuratora-Zastępcy Krzysztofa Roberta Wisłockiego Kancelarii Komorniczej Krystyny Teresy Pietrak znajdującej się pod adresem Szczecinek, ul. Winniczna 24-26 zostanie dokonana czynność opisu i oszacowania lokalu mieszkalnego składającego się z trzech pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju o łącznej pow. 55,20 m2. położonego pod adresem: 78-400 Szczecinek, Plac Wolności 18C/12, dla którego V Wydział Ksiąg Wieczystych Sąd Rejonowy w Szczecinku prowadzi księgę wieczystą o numerze KO1I/00053493/0.

  Czytajwięcejo:
 • OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI UŁAMKOWEJ CZĘŚCI GRUNTU W UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM NKW K01I/00032761/7

  2019-09-10

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Małgorzata Agnieszka Tummel na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 10-10-2019r. o godz.12:30 w budynku Sądu Rejonowego w Szczecinku mającego siedzibę przy ul. Jasna 3, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części gruntu (815/10000) w wieczystym użytkowaniu, numer działki 50/33, obręb ewidencyjny numer 19 o powierzchni 0,7674 ha położonego: 78-400 Szczecinek, ul.Wiśniowa, dla której Sąd Rejonowy w Szczecinku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW KO1I/00032761/7] należącej do dłużnika: Michała Szuberta.

  Czytajwięcejo:
 • OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI

  2019-08-29

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Krzysztof Robert Wisłocki na podstawie przepisu art. 945 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10-09-2019r. o godz. 10:00 w kancelarii Komornika Sądowego przy Sadzie Rejonowym w Szczecinku Krzysztofa Roberta Wisłockiego, znajdującej się pod adresem Szczecinek, ul, Winniczna 24-26 zostanie dokonana czynność opisu i oszacowania prawa własności ułamkowej części nieruchomości stanowiącej działkę nr 39, położoną pod adresem: 78-400 Żółtnica, ul. Szkolna 4, dla której Sąd Rejonowy w Szczecinku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze K01I/00055523/4.

  Czytajwięcejo:
 • OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI KO1I/00034717/8

  2019-08-20

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Krzysztof Robert Wisłocki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 26-09-2019 r. o godz. 14:30 w budynku Sądu Rejonowego w Szczecinka mającego siedzibę przy ul. Jasna 3, odbędzie się druga licytacja prawa własności nieruchomości stanowiącej działki nr 454/1, 454/2, 454/3, 454/4, 454/5, 454/6, 454/7, 454/8, 454/22 o łącznej powierzchni 1,9125 ha wraz z budynkami, budowlami i urządzeniami stanowiącymi części składowe nieruchomości położonej: obręb Brzeźnica, gmina Biały Bór

  Czytajwięcejo:
 • OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI KO1I/00054780/6

  2019-08-19

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Krzysztof Robert Wisłocki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 26-09-2019 r. o godz. 13:30 w budynku Sądu Rejonowego w Szczecinku mającego siedzibę przy ul. Jasna 3, odbędzie się pierwsza licytacja prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej działkę gruntu nr 104/22 o powierzchni 6,6321 ha (RIVa- 3,4920ha, RV- 2,6127ha, Lzr-RV- 0,4454ha, N- 0,0820 ha) oraz działki nr 104/27 o powierzchni 31,9381 ha (RHIb- 2,5328ha, RIVa- 27,4574ha, RIVb- 0,9389ha, RV- 0,1835ha, PsIV- 0,0438ha, Lzr-RV- 0,0053ha, N- 0,7764ha) - położonych w obrębie ewidencyjnym Chlebowo, gmina Bobolice, należącej do dlużniczki Moniki Bratkowskiej.
  Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Szczecinku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KO1I/00054780/6.

  Czytajwięcejo:
 • OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI KO1I/00050802/9

  2019-08-19

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Krzysztof Robert Wisłocki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 26-09-2019r. o godz. 13:50 w budynku Sądu Rejonowego w Szczecinku mającego siedzibę przy ul. Jasna 3, odbędzie się pierwsza licytacja prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej działkę 2/55 (RIVa- 13,87ha, RIVb- 23,21ha, RV- 12,70ha, RVI- 2,30ha, LsV- 0,12ha, N- 0,22ha) o powierzchni 52,42 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Dobrociechy, gmina Bobolice, należącej do dłużniczki Moniki Bratkowskiej.
  Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Szczecinku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KO1I/00050802/9.

  Czytajwięcejo:
 • OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI KO1I/00034923/5

  2019-08-19

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Krzysztof Robert Wisłocki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 26-09-2019r. o godz.l4:10 w budynku Sądu Rejonowego w Szczecinku mającego siedzibę przy ul. Jasna 3, odbędzie się pierwsza licytacja prawa własności budynku mieszkalnego jednorodzinnego o powierzchni użytkowej 117,10 m2 położonego na działce gruntu nr 25/6 o powierzchni 0,1701 ha*
  należącej do dłużnika: Pawła Gołowicza
  położonej: 78-400 Szczecinek, Czarnobór 11, obręb Szczecinek
  dla której Sąd Rejonowy w Szczecinku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW KO1I/00034923/5.

  Czytajwięcejo:
 • ZAWIADOMIENIE UCZESTNIKA O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU

  2019-08-12

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Małgorzata Agnieszka Tummel w sprawie z wniosku:
  Szczecinecka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Szczecinku
  78-400 Szczecinek, ul. Warcisława IV 14A
  adres koresp.: Szczecinecka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Szczecinku Radca Prawny Henryk Gnat 78-400 Szczecinek ul. Warcisława IV 14 A
  którego reprezentuje pełnomocnik: Radca Prawny Henryk Gnat, 78-400 Szczecinek, ul. Warcisława IV 14A
  przeciwko:
  Sławomir Wojnarowski
  78-400 Szczecinek, ul. Spółdzielcza 10B/24
  którego reprezentuje: Kurator dla osoby nieznanej z miejsca pobytu Magdalena Gołuńska, 78-400 Szczecinek Myśliwska 6/4

  Czytajwięcejo: