Obwieszczenia

Artykuły

 • OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI KO1I/00035218/7

  2019-08-09

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Krzysztof Robert Wisłocki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 26-09-2019r. o godz. 12:30 w budynku Sądu Rejonowego w Szczecinku mającego siedzibę przy ul. Jasna 3, odbędzie się pierwsza licytacja prawa własności gruntu działki nr 326/3 o powierzchni 8,2300 ha z prawem własności budynków niemieszkalnych (produkcyjnych, usługowych i gospodarczych dla rolnictwa) oraz budowli i urządzeń stanowiących części składowe nieruchomości, należącej do dłużnika Tomasza Krowickiego, położonej w obrębie Chmielno, gmina Bobolice, miejscowość Ujazd 2A, dla której Sąd Rejonowy w Szczecinku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KO1I/00035218/7.

  Czytajwięcejo:
 • OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI KOI1/00038794/9

  2019-08-08

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Krzysztof Robert Wisłocki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 26-09-2019r. o godz.l2:10 w budynku Sądu Rejonowego w Szczecinku mającego siedzibę przy ul. Jasna 3, odbędzie się pierwsza licytacja prawa własności lokalu mieszkalnego składającego się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, wc i przedpokoju oraz piwnicy, łączna pow. 81,90 m2, do lokalu przynależy pomieszczenie w piwnicy o pow. 6,30m2, z własnością lokalu związany jest udział we własności wspólnych części budynku i prawie własności działki gruntu do 66/1000 części
  należącego do dłużnika: Michała Michnowicza położonego: 78-449 Borne Sulinowo, Al. Niepodległości 2D/5, dla którego Sąd Rejonowy w Szczecinku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KO1I/00038794/9. Suma oszacowania wynosi 174.200,00/1, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 130.650,00 zł.

  Czytajwięcejo:
 • OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI KO1I/00034314/3

  2019-08-08

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Krzysztof Robert Wisłocki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 26-09-2019r. o godz. l3:10 w budynku Sądu Rejonowego w Szczecinku mającego siedzibę przy ul. Jasna 3, odbędzie się pierwsza licytacja prawa własności lokalu
  mieszkalnego składającego się z 2 pokoi, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju, powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 35,40m2, do lokalu przynależy piwnica o  powierzchni 2,90m2, z lokalem związany jest udział we współwłasności do pozostałych wspólnych części budynku i działki gruntu w 383/44791 części
  należącego do dłużnika Macieja Kasprzaka położonego: 78-400 Szczecinek, Koszalińska 94D/13, dla którego Sąd Rejonowy w Szczecinku Wydział Ksiąg Wieczystych
  prowadzi księgę wieczystą o numerze KO1I/00034314/3.

  Czytajwięcejo:
 • OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJl NIERUCHOMOŚCI KO11/00015824/2

  2019-08-08

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Krzysztof Robert Wisłocki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 26-09-2019r. o godz. 12:50 w budynku Sądu Rejonowego w Szczecinku mającego siedzibę przy ul. Jasna 3, odbędzie się pierwsza licytacja prawa własności lokalu mieszkalnego, składającego się z 3 pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju, łączna powierzchnia 45,16 m2 wraz z ułamkowym udziałem 44/1000 w prawie użytkowania wieczystego gruntu działki nr 569/1 i w częściach wspólnych budynku należącgo do dłużnika: Irena Sakrajda położonej: 78-400 Szczecinek, ul. Wyszyńskiego 37/5,
  dla której Sąd Rejonowy w Szczecinku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW KO1I/00015824/2
  Suma oszacowania wynosi 133 200,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 99 900,00zł.

  Czytajwięcejo:
 • OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA NIERUCHOMOŚCI

  2019-08-05

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szezecinku Małgorzata Agnieszka Tummel w sprawie egzekucyjnej przeciwko:
  Ryszard Łuczak
  64-918 Lotyń, ul. Pocztowa 18
  o egzekucję należności pieniężnej na mocy art.945 §1 kpc zawiadamia strony postępowania egzekucyjnego, że w dniu 05 września 2019r. o godz.l4:00 w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Szezecinku Małgorzaty Agnieszki Tummel z siedzibą: 78-400 Szczecinek, Ordona 10/6, zostanie dokonany opis i oszacowanie

  Czytajwięcejo:
 • ZAWIADOMIENIE UCZESTNIKÓW O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI

  2019-08-01

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Małgorzata Agnieszka Tummel w sprawie z wniosku:
  Nadsański Bank Spółdzielczy
  37-450 Stalowa Wola, Stalowa Wola, Okulickiego 56C
  przeciwko:
  "Furel" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  91-863 Łódź, ul. Łagiewnicka 167
  o egzekucję należności pieniężnej na mocy art.945 §1 kpc zawiadamia strony postępowania egzekucyjnego, że w dniu 12 sierpnia 2019r. o godz. 10:30 w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Małgorzaty Agnieszki Tummel z siedzibą: 78-400 Szczecinek, Ordona 10/6, zostanie dokonany opis i oszacowanie nieruchomości stanowiącej nieruchomość gruntową składającą się z działek: numer działki 375/3, obręb ewidencyjny Kaliska ze sposobem korzystania jako nieruchomość zabudowana; numer działki 9/3, obręb ewidencyjny 0008 Biały Bór 08, identyfikator działki 321503 4.0008.9/3 ze sposobem korzystania jako tereny przemysłowe; numer działki 9/4 obręb ewidencyjny 8 ze sposobem korzystania jako nieruchomość zabudowana o łącznym obszarze całej nieruchomośi 5,9392 ha, położonej: 78-425 Biały Bór, Topolowa, Kaliska, dla której Sąd Rejonowy w Szczecinku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW KO11/00026727/2.

  Czytajwięcejo:
 • OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI

  2019-08-01

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Małgorzata Agnieszka Tummel na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 11-09-2019r. o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Szczecinku mającego siedzibę przy ul. Jasna 3, odbędzie się pierwsza licytacja spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego składającego się z 2 pokoi, kuchni, łazienki oraz przedpokoju o powierzchni 35,60 m2; położonego: 78-400 SZCZECINEK, Spółdzielcza 9A/10, wpisanego w rejestrze lokali własnościowych: Szczecinecka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Szczecinku stanowiącego własność Edwarda Gieruli

  Czytajwięcejo:
 • ODEZWA O WYWIESZENIE OBWIESZCZENIA O TERMINIE DRUGIEJ LICYTACJI

  2019-08-01

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Małgorzata Agnieszka Tummel na podstawie przepisu art. 955 kpc zwraca się o wywieszenie załączonego obwieszczenia na tablicy ogłoszeń:
  - Urzędu Gminy w Szczecinku
  - Sądu Rejonowego w Szczecinku
  co najmniej na dwa tygodnie przed podanym w obwieszczeniu terminem drugiej licytacji tj. do dnia 23 sierpnia 2019r.

  Czytajwięcejo:
 • OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI K01I/00029529/5

  2019-08-01   10:32:49

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Krzysztof Robert Wisłocki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 26-09-2019r. o godz. 11:30 w budynku Sądu Rejonowego w Szczecinku mającego siedzibę przy ul. Jasna 3, odbędzie się druga licytacja prawa własności lokalu mieszkalnego składającego się z jednego pokoju, kuchni i łazienki z wc, o powierzchni użytkowej 27,8000 m2, do lokalu przynależy piwnica, z nieruchomością związany jest udział we współwłasności do pozostałych wspólnych części budynku i działki gruntu nr 206/2 w prawie wieczystego użytkowania przypadający w 92/1000 części, należącego do Mirosławy Gołowicz położonego: 78-460 Barwice, ul. Wojska Polskiego 4/4,
  dla którego Sąd Rejonowy w Szczecinku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze K01I/00029529/5

  Czytajwięcejo:
 • OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI K01I/00026930/8

  2019-08-01   10:17:27

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Krzysztof Robert Wisłocki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 26-09-2019r. o goclz. 11:50 w budynku Sądu Rejonowego w Szczecinku mającego siedzibę przy ul. Jasna 3, odbędzie się druga licytacja prawa własności nieruchomości budynkowej (budynek produkcyjny o pow. użytkowej 337,60 m2 i bydynek mieszkalny o pow. użytkowej 28,00 m2), wraz z prawem użytkowania wieczystego działki gruntu nr 600 (obręb Gwda Wielka), powierzchnia działki 0,2318 ha należącej do dłużnika: Lux Fish sp. z o.o. Szczecin (poprzednio "LUX FISH" Przydział i Jaskulscy Spółka Jawna Szczecin) położonej: Gwda Wielka, ul. Strażacka 10, dla której Sąd Rejonowy w Szczecinku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW K01I/00026930/8

  Czytajwięcejo: