Obwieszczenia

Artykuły

 • OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI KO1I/00016129/7

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Małgorzata Agnieszka Tummel na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 27-03-2019r. o godz. 13:00 budynku Sądu Rejonowego w Szczecinku mającego siedzibę przy ul. Jasnej 3 odbędzie się druga licytacja nieruchomości stanowiącej nieruchomość gruntową, zabudowaną położoną w Grąbczynie gm. Szczecinek, nr działki 59/1

  Czytajwięcejo:
 • ZAWIADOMIENIE UCZESTNIKA O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA NIERUCHOMOŚCI KW KO1I/00032761/7

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Małgorzata Agnieszka Tummel w sprawie z wniosku:
  Sebastian Dubicki 64-920 Piła, ul. Batergo 14 przeciwko:
  Michał Szubert
  78-400 Szczecinek, Ul. Wiśniowa 10
  o egzekucję należności pieniężnej na mocy art.945 §1 kpc zawiadamia strony postępowania egzekucyjnego

  Czytajwięcejo:
 • OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KOI1/00057376/2

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Krystyna Pietrak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 03-04-2019 r. o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Szczecinku mającego siedzibę przy ul. Jasnej 3 w sali nr 2, odbędzie się pierwsza licytacja udziału do 1/2 części ograniczonego prawa rzeczowego stanowiącego spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, składającego się z trzech pokoi, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju o łącznej pow. 47,31 m2 , położonego pod adresem: 78-400 Szczecinek, Koszalińska 88a/1

  Czytajwięcejo:
 • OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI KO1I/00036408/31

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Małgorzata Agnieszka Tummel na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 27-03-2019r. o godz. 12:45 w budynku Sądu Rejonowego w Szczecinku mającego siedzibę przy ul. Jasnej 3 odbędzie się druga licytacja nieruchomości stanowiącej nieruchomość zabudowaną budynkiem usługowo-handlowym i budynkiem niemieszkalnym, działka nr 38/12 o pow. 0,3096 ha, obręb 07 położonej: 78-449 Borne Sulinowo, ul. Zielona 2

  Czytajwięcejo:
 • OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Małgorzata Agnieszka Tummel w sprawie egzekucyjnej przeciwko:
  Edward Zbigniew Gierula
  78-400 Szczecinek, ul. Spółdzielcza 9A/10
  którego reprezentuje: Kurator dla osoby nieznanej z miejsca pobytu Magdalena Gołuńska,
  78-400 Szczecinek Myśliwska 6/4

  Czytajwięcejo:
 • OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI KO1I/00000453/21

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Małgorzata Agnieszka Tummel na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 27-03-2019r. o godz. 12:30 w budynku Sądu Rejonowego w Szczecinku mającego siedzibę przy ul. Jasnej 3 odbędzie się druga licytacja należącej do dłużnika: Mariusz Dymitruka nieruchomości stanowiącej nieruchomość gruntową, nr działki 513 o łącznej powierzchni 0,6741 ha położonej: 78-400 Żółtnica

  Czytajwięcejo:
 • OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI KO1I/0000847/1

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Krzysztof Robert Wisłocki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 20-03-2019r. o godz.13:45 w budynku Sądu Rejonowego w Szczecinku mającego siedzibę przy ul. Jasna 3, odbędzie się pierwsza licytacja prawa własności nieruchomości stanowiącej działkę gruntu nr 68 o powierzchni 1,1100 ha zabudowaną budynkiem mieszkalnym (pow. użytkowa 99,45 m2) i budynkiem garażowym (pow. użytkowa 68,25 m2), oba budynki w trakcie budowy (pozostały do wykonania prace wykończeniowe), położonej w miejscowości Przystawy, gmina Grzmiąca (obręb Przystawy)

  Czytajwięcejo:
 • OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI KO1I/00047590/5


  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Krzysztof Robert Wisłocki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 20-03-2019r. o godz.12:30 w budynku Sądu Rejonowego w Szczecinku mającego siedzibę przy ul. Jasna 3, odbędzie się druga licytacja prawa własności nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny składający się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, wc i przedpokoju, o powierzchni 77,4900 m2 wraz z udziałem 83/1000 w częściach wspólnych budynku i wyprawie wieczystego użytkowania działki gruntu nr 417/2 należącej do dłużnika: Rafała Bludasa położonej: 78-400 Szczecinek, Sikorskiego 27/4

  Czytajwięcejo:
 • OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI KO1I/00022324/9

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Krzysztof Robert Wisłocki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 20-03-2019r. o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Szczecinku mającego siedzibę przy ul. Jasna 3, odbędzie się druga licytacja prawa wieczystego użytkowania działek nr 85/3, 85/7 o łącznej pow. 0,2494 ha (okres użytkowania do 2089-12-05). Działka nr 85/3 o pow. 302m2 jest niezabudowana. Działka nr 85/7 o pow. 2192 m2 zabudowana jest budynkiem administracyjno-socjalnym (pow. użytkowa 1466.10 m2, pow. piwnicy 341,1 m2) oraz budynkiem magazynowym ( o pow. użytkowej 290,5 m2). Budynki stanowią odrębną własność należącej do dłużnika: Jan Franciszek Starogardzki położonej: 78-460 Barwice, Dworcowa 7.

  Czytajwięcejo:
 • OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI KO1I/00011246/8

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Krzysztof Robert Wisłocki na podstawie art. 953 kpe podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 20-03-2019r. o godz. 14:15 w budynku Sądu Rejonowego w Szczecinku mającego siedzibę przy ul. Jasna 3, odbędzie się pierwsza licytacja prawa własności nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny, składający się z 4 pokoi, kuchni, łazienki, i przedpokoju o powierzchni 93,0000 m2., lokalem związany jest udział 1/6 części wspólnych budynku i w prawie własności działki gruntu nr 295 należącej do dłużników: Bogdana Kwiecień i Anny Kwiecień położonej: 78-400 Szczecinek, 28-go Lutego 36/4.

  Czytajwięcejo: