Obwieszczenia

Artykuły

 • OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI KO1I/00022324/9

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Krzysztof Robert Wisłocki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 20-03-2019r. o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Szczecinku mającego siedzibę przy ul. Jasna 3, odbędzie się druga licytacja prawa wieczystego użytkowania działek nr 85/3, 85/7 o łącznej pow. 0,2494 ha (okres użytkowania do 2089-12-05). Działka nr 85/3 o pow. 302m2 jest niezabudowana. Działka nr 85/7 o pow. 2192 m2 zabudowana jest budynkiem administracyjno-socjalnym (pow. użytkowa 1466.10 m2, pow. piwnicy 341,1 m2) oraz budynkiem magazynowym ( o pow. użytkowej 290,5 m2). Budynki stanowią odrębną własność należącej do dłużnika: Jan Franciszek Starogardzki położonej: 78-460 Barwice, Dworcowa 7.

  Czytajwięcejo:
 • OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI KO1I/00011246/8

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Krzysztof Robert Wisłocki na podstawie art. 953 kpe podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 20-03-2019r. o godz. 14:15 w budynku Sądu Rejonowego w Szczecinku mającego siedzibę przy ul. Jasna 3, odbędzie się pierwsza licytacja prawa własności nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny, składający się z 4 pokoi, kuchni, łazienki, i przedpokoju o powierzchni 93,0000 m2., lokalem związany jest udział 1/6 części wspólnych budynku i w prawie własności działki gruntu nr 295 należącej do dłużników: Bogdana Kwiecień i Anny Kwiecień położonej: 78-400 Szczecinek, 28-go Lutego 36/4.

  Czytajwięcejo:
 • OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCIIOMOŚCI KO1I/00043348/6

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Krzysztof Robert Wisłocki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 20-03-2019r. o godz.13:15 w budynku Sądu Rejonowego w Szczecinku mającego siedzibę przy ul. Jasna 3, odbędzie się pierwsza licytacja prawa własności 1/2 niewydzielonej części nieruchomości stanowiącej niezabudowane działki nr 288/2 i nr 287 o powierzchni 4,9200 HA
  należącej do dłużnika: Stanisława Pietruszewskiego położonej: gmina Szczecinek, obręb Żółtnica.

  Czytajwięcejo:
 • OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI KO1I/00043284/9

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Krzysztof Robert Wisłocki na podstawie art. 953 kpe podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 20-03-2019r. o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Szczecinku mającego siedzibę przy ul. Jasna 3, odbędzie się pierwsza licytacja prawa własności nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny składający się z 3 pokoi, kuchni, łazienki z we. przedpokoju, łączna pow. 46,16 m2., do lokalu przynależy piwnica o pow. 3,34 m2, z własnością lokalu związany jest udział we własności wspólnych części budynku i w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu nr 22 do 22/1000 części należącej do dłużników Andrzeja Prędkiego i Janiny Prędkiej położonej: 78-400 Szczecinek, Koszalińska 68A/4.

  Czytajwięcejo:
 • OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI KO1I/00024558/2

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Krzysztof Robert Wisłocki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 20-03-2019r. o godz. 13:30 w budynku Sądu Rejonowego w Szczecinku mającego siedzibę przy ul. Jasna 3, odbędzie się pierwsza licytacja prawa własności lokalu mieszkalnego o powierzchni 63,87 m składający się z trzech pokoi, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju, wraz z udziałem 111/1000 w częściach wspólnych budynku i w prawie wieczystego użytkowania działki gruntu nr 70/2, obręb Szczecinek 20 Adres: 78-400 Szczecinek, ul. Armii Krajowej 57/3 należącej do dłużnika: Elżbiety Halman

  Czytajwięcejo:
 • OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA LOKALU MIESZKALNEGO

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Małgorzata Agnieszka Tummel w sprawie egzekucyjnej przeciwko:
  Robert Cierebiej
  78-460 Barwice, ul. Spokojna 12g/7
  którego reprezentuje: Kurator dla osoby nieznanej z miejsca pobytu Rafał Kusiak SR Szczecinek I Wydział Cywilny, 78-400 SZCZECINEK Jasna 3 Dariusz Cierebiej
  78-460 Barwice, Ul. Spokojna 12g/7
  którego reprezentuje: Kurator dla osoby nieznanej z miejsca pobytu Rafał Kusiak SR Szczecinek I Wydział Cywilny, 78-400 SZCZECINEK Jasna 3

  Czytajwięcejo:
 • OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI KO1I/00032041/4

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Krzysztof Robert Wisłocki na podstawie art. 953 kpe podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 20-03-2019r. o godz. 14:30 w budynku Sądu Rejonowego w Szczecinku mającego siedzibę przy ul. Jasna 3. odbędzie się druga licytacja prawa własności nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny składający się z 4 pokoi, łazienki, korytarza i pomieszczenia gospodarczego o powierzchni 59,06 m2. Brak kuchni. Z lokalem związany jest udział do 504/1000 części w częściach wspólnych budynku mieszkalnego i działki gruntu wraz zc znajdującymi się na tym terenie budynkami gospodarczymi, położonej: 78-445 Łubowo, Kolejowa 11/2.

  Czytajwięcejo:
 • OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI KO1I/00029167/9

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Krystyna Pietrak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 03-04-2019 r. o godz. 12:30 w budynku Sądu Rejonowego w Szczecinku mającego siedzibę przy ul. Jasnej 3 w sali nr 2. odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego, składającego się z pokoju, kuchni, łazienki, spiżarki i przedpokoju o łącznej powierzchni 44,27 m(2), położonego w miejscowości Godzimierz 2/3, 78-422 Gmina Szczecinek

  Czytajwięcejo:
 • OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI PRAWA WŁASNOŚCI KO1I/00025442/3

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Krzysztof Robert Wisłocki na podstawie art. 953 kpe podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 20-03-2019 r. o godz.12:15 w budynku Sądu Rejonowego w Szczecinku mającego siedzibę przy ul. Jasna 3, odbędzie się pierwsza licytacja prawa własności nieruchomości stanowiącej lokal użytkowy o powierzchni 107,2100 m2. składający się z sali głównej, 4 pomieszczeń-gabinetów, pomieszczenia socjalnego, dwóch pomieszczeń wc oraz korytarza, z nieruchomością związany jest udział we współwłasności do pozostałych wspólnych części budynku i działki gruntu nr 532/10 do 107/1000 części należącej do dłużnika: Małgorzaty Hulewicz położonej: 78-400 Szczecinek, ul. Wyszyńskiego 34

  Czytajwięcejo:
 • OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI PRAWA WŁASNOŚCI KO1I/0010885/2

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Krzysztof Robert Wisłocki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 20-03-2019 r. o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Szczecinku mającego siedzibę przy ul. Jasna 3, odbędzie się pierwsza licytacja prawa własności 1/2 niewydzielonej części nieruchomości stanowiącej zabudowaną działkę nr 288/4 o powierzchni 0,2000 ha, na działce znajduję się budynek mieszkalny o pow. użytkowej 165,10m2, budynek warsztatowy o pow. użytkowej 348,40m2, hala magazynowa o pow. użytkowej 80,50m2 i budynek garażowo-magazynowy z wiatą o pow. użytkowej 51,20m2 należącej do dłużnika: Stanisława Pietruszewskiego położonej: Żółtnica, ul. Dworcowa 8. 78-400 Szczecinek

  Czytajwięcejo: