OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI KO1I/00047590/5

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Krzysztof Robert Wisłocki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 20-03-2019r. o godz.12:30 w budynku Sądu Rejonowego w Szczecinku mającego siedzibę przy ul. Jasna 3, odbędzie się druga licytacja prawa własności nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny składający się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, wc i przedpokoju, o powierzchni 77,4900 m2 wraz z udziałem 83/1000 w częściach wspólnych budynku i wyprawie wieczystego użytkowania działki gruntu nr 417/2 należącej do dłużnika: Rafała Bludasa położonej: 78-400 Szczecinek, Sikorskiego 27/4,
dla której Sąd Rejonowy w Szczecinku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KO1I/00047590/5
Suma oszacowania wynosi 161 000,00zl, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 107 333,33zl.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16 100,00zl. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Szczecinku 09 12403679 1111 0010 3948 9895 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.