OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI GKm 40/19

Szczecinek, dnia 29-01-2020

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku
Małgorzata Agnieszka Tummel
Kancelaria Komornicza numer II
78-400 Szczecinek ul. Juliana Ordona 10/6
tel. 094 37 213 24 e-mail: szczecinek.tummel@komomik.pl
NIP: 673 - 160 - 10 -36 www.komomiktummel.pl
GKm 40/19

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Małgorzata Agnieszka Tummel na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 18-03-2020r. o godz.12:50 w budynku Sądu Rejonowego w Szczecinku mającego siedzibę przy ul. Jasna 3, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu użytkowego składającego się z dwóch pomieszczeń z przynależnym pomieszczeniem w budynku gospodarczym o łącznej powierzchni 99,60 m2, położonego: 78-400 Szczecinek, Trzesiecka 32/1, dla którego Sąd Rejonowy w Szczecinku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KO1I/00037344/3.


Suma oszacowania wynosi 260 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 195 000,00zł.


Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 26 000,00 zł.


Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Rękojmię można uiścić także na konto komornika:


Santander Bank Polska Spółka Akcyjna 2 Oddział w Koszalinie 08 1090 1711 0000 0001 1700 3080
najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rejestr zmian dla: OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI GKm 40/19

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szczecinku
Wytworzył:
Komornik Sądowy
Opublikował:
Adam Dziedziejko
Dokument z dnia:
0000-00-00
Publikacja w dniu:
2020-03-10
Opis zmiany:
Publikacja