OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI Km 376/17

Szczecinek, dnia 29-01-2020

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku
Małgorzata Agnieszka Tummel
Kancelaria Komornicza numer II
78-400 Szczecinek ul. Juliana Ordona 10/6
tel. 094 37 213 24 e-mail: szczecinek.tummel@komomik.pl
NIP: 673 - 160 - 10 -36 www.komomiktummel.pl
Km 376/17

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Małgorzata Agnieszka Tummel na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 18-03-2020r. o godz.l2:30 w budynku Sądu Rejonowego w Szczecinku mającego siedzibę przy ul. Jasna 3, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego stanowiącego spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego składającego się z 4 pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju o powierzchni użytkowej lokalu 77,73000m2 położonego: 78-460 Barwice, Spokojna 12g/7, wpisanego w rejestrze Barwickiej Spółdzielni Mieszkaniowej brak urządzonej księgi wieczystej.

Suma oszacowania wynosi 117 800,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 88 350,00zł.


Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 780,00zł.


Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Santander Bank Polska Spółka Akcyjna 2 Oddział w Koszalinie 08 1090 1711 0000 0001 1700 3080
najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rejestr zmian dla: OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI Km 376/17

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szczecinku
Wytworzył:
Komornik Sądowy
Opublikował:
Adam Dziedziejko
Dokument z dnia:
2020-01-29
Publikacja w dniu:
2020-03-10
Opis zmiany:
Publikacja informacji