OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI K01I/00005733/4

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku
Kurator-Zastępca Krzysztof Robert Wisłocki Kancelarii Komorniczej
Krystyny Teresy Pietrak
Kancelaria Komornicza w Szczecinku
78-400 Szczecinek ul. Winniczna 24-26
dnia 11-12-2019r /M.B./
III Km 3852/18

OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Krzysztof Robert Wisłocki na podstawie przepisu art. 945 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20-01-2020 r. o godz. 12:00 w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Krzysztofa Roberta Wisłockiego znajdującej się pod adresem Szczecinek, ul. Winniczna 24-26 zostanie dokonana czynność opisu i oszacowania nieruchomości zabudowanej stanowiącej zabudowaną działkę nr 101 o powierzchni 0,0494 ha położonej pod adresem: 78-400 Szczecinek, ul. Derdowskiego 18, dla której Sąd Rejonowy w Szczecinku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze K01I/00005733/4.
Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa.

Rejestr zmian dla: OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI K01I/00005733/4

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szczecinku
Wytworzył:
Komornik Sądowy
Opublikował:
Adam Dziedziejko
Dokument z dnia:
2019-12-11
Publikacja w dniu:
2019-12-17
Opis zmiany:
Publikacja informacji