OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI KO1/i/00011269/5

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku
Krzysztof Robert Wisłocki
Kancelaria Komornicza nr III w Szczecinku
78-400 Szczecinek ul.Winniczna 24-26
26-11-2019r. /Marek/
III Km 3581/18

OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Krzysztof Robert Wisłocki na podstawie przepisu art. 945 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13-01-2020 r. o godz. 12:00 w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Krzysztofa Roberta Wisłockiego znajdującej się pod adresem Szczecinek, ul. Winniczna 24-26 zostanie dokonana czynność opisu i oszacowania nieruchomości stanowiącej działkę nr 127 o łącznej powierzchni 0,7000 ha zabudowaną budynkiem hali drobiarskiej i budynkiem socjalno-magazynowym położonej pod adresem: 78-400 Szczecinek, Marcelin, dla której Sąd Rejonowy w Szczecinku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KO1I/00011269/5
Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa.

Rejestr zmian dla: OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI KO1/i/00011269/5

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szczecinku
Wytworzył:
Komornik Sądowy
Opublikował:
Adam Dziedziejko
Dokument z dnia:
2019-11-26
Publikacja w dniu:
2019-12-16
Opis zmiany:
Publikacja informacji