OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI KO1I/00012093/7

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku
Małgorzata Agnieszka Tummel
Kancelaria Komornicza numer II
78-400 Szczecinek ul. Juliana Ordona 10/6
tel. 094 37 213 24 e-mail: szczecinek.tummel@komomik.pl
NIP: 673 - 160 - 10 - 36
www.komomiktummel.pl
Km 460/19

OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Małgorzata Agnieszka Tummel w sprawie o egzekucję należności pieniężnej na mocy art.945 §1 kpc zawiadamia strony postępowania egzekucyjnego, że w dniu 14 stycznia 2020 r. o godz. 10:00 w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Małgorzaty Agnieszki Tummel z siedzibą: 78-400 Szczecinek, Ordona 10/6, zostanie dokonany opis i oszacowanie nieruchomości stanowiącej nieruchomość zabudowaną budynkiem jednorodzinnym z prawem własności gruntu, położonej w Szczecinku, obręb 12, działka nr 111 o pow. 0,0639 ha, położonej pod adresem:78-400 Szczecinek, ul. Słoneczna 15, dla której Sąd Rejonowy w Szczecinku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KO1I/00012093/7.

Rejestr zmian dla: OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI KO1I/00012093/7

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szczecinku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Adam Dziedziejko
Dokument z dnia:
2019-12-19
Publikacja w dniu:
2019-12-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szczecinku
Wytworzył:
Komornik Sądowy
Opublikował:
Adam Dziedziejko
Dokument z dnia:
2019-12-06
Publikacja w dniu:
2019-12-19
Opis zmiany:
Poprawa błędnego obwieszczenia
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szczecinku
Wytworzył:
Komornik Sądowy
Opublikował:
Adam Dziedziejko
Dokument z dnia:
2019-12-06
Publikacja w dniu:
2019-12-17
Opis zmiany:
Publikacja informacji