OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU

OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Małgorzata Agnieszka Tummel w sprawie egzekucyjnej przeciwko:
Edward Zbigniew Gierula
78-400 Szczecinek, ul. Spółdzielcza 9A/10
którego reprezentuje: Kurator dla osoby nieznanej z miejsca pobytu Magdalena Gołuńska,
78-400 Szczecinek Myśliwska 6/4
o egzekucję należności pieniężnej na mocy art.945 §1 kpc zawiadamia strony postępowania egzekucyjnego, że w dniu 27-03-2019r. o godz. 10:00 w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Małgorzaty Agnieszki Tummel z siedzibą: 78-400 Szczecinek, Ordona 10/6 zostanie dokonany opis i oszacowanie ograniczonego prawa rzeczowego stanowiącego spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego składającego się z 2 pokoi, kuchni, łazienki oraz przedpokoju o powierzchni 35,60 m2, położonego: 78-400 SZCZECINEK, Spółdzielcza 9A/10, wpisanego w rejestrze lokali własnościowych: Szczecineckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Szczecinku (adres spółdzielni: 78-400 Szczecinek, ul. 28 Lutego 14A ) nieposiadającego urządzonej księgi wieczystej stanowiącego własność Edwarda Gieruli.