OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI KO1I/00038389/7

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku
Kurator-Zastępca Krzysztof Robert Wisłocki Kancelarii Komorniczej
Krystyny Teresy Pietrak
Kancelaria Komornicza w Szczecinku
78-400 Szczecinek ul. Winniczna 24-26
dnia 26-11-2019r /M.B./
Km 1846/16

OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Kurator-Zastępca Krzysztof Robert Wisłocki Kancelarii Komorniczej Krystyny Teresy Pietrak na podstawie przepisu art. 945 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13-01-2020 r. o godz. 13:00 w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Krzysztofa Roberta Wisłockiego znajdującej się pod adresem Szczecinek, ul. Winniczna 24-26 zostanie dokonana czynność opisu i oszacowania udziału wynoszącego 1/4 części nieruchomości gruntowej, zabudowanej stacją paliw, wiatą i budynkiem portierni, stanowiącej działkę gruntu nr 55/14, położoną w Szczecinku przy ul. Pilskiej (obręb ewidencyjny nr 22) o powierzchni 0,2174 ha, w użytkowaniu wieczystym do dnia 06 lutego 2091 r., dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych Sąd Rejonowy w Szczecinku prowadzi księgę wieczystą o numerze KO1I/00038389/7.
Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomoścL-oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa.

Rejestr zmian dla: OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI KO1I/00038389/7

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szczecinku
Wytworzył:
Komornik Sądowy
Opublikował:
Adam Dziedziejko
Dokument z dnia:
2019-11-26
Publikacja w dniu:
2019-12-17
Opis zmiany:
Publikacja informacji