Ogłoszenia w sprawach sądowych

Artykuły

 • Sygn. akt I Ns 390/19 - Ogłoszenie

  2019-11-05

  Sąd Rejonowy w Szczecinku na podstawie art. 6381 § 1 k.p.c. ogłasza, że w dniu 1 października 2019 r. wydane zostało w tutejszym Sądzie postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Zygmuncie Niżyńskim zmarłym 28 sierpnia 2017 r. w Radaczu, mającym ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Radaczu.

  Czytajwięcejo:
 • Sygn. akt I Ns 315/19 - Ogłoszenie

  2019-11-05

  Sąd Rejonowy w Szczecinku na podstawie art. 6381 § 1 k.p.c. ogłasza, że w dniu 3 października 2019 r. wydane zostało w tutejszym Sądzie postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Waldemarze Furtaku zmarłym 7 kwietnia 2016 r. w Szczecinku, mającym ostatnie miejsce zwykłego pobytu w miejscowości Dąbie, gmina Borne Sulinowo.

  Czytajwięcejo:
 • Sygn. akt I Co 985/19 - ustanowienie kuratora

  2019-10-28

  Na podstawie art.802 kpc, dla nieznanej z miejsca pobytu dłużniczki Danuty Młyńskiej (ostatnie znane miejsca zamieszkania: Przemoczę 25, 72-130 Maszewo i ul. Kardynała Wyszyńskiego 7A/9 Borne Sulinowo), ustanowiono kuratora w osobie Rafała Kusiaka - pracownika I Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Szczecinku (adres dla doręczeń 78-400 Szczecinek, ul. Jasna 3) dla potrzeb postępowania egzekucyjnego prowadzonego przeciwko tej dłużniczce przez Kuratora - Zastępcę Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Krzysztofa Wisłockiego w sprawie Km 714/18.

  Czytajwięcejo:
 • Sygn. akt I Co 962/19 - ustanowienie kuratora

  2019-10-18

  Na podstawie art.802 kpc, dla nieznanego z miejsca pobytu dłużnika Mirosława Smętek (ostatni znany adres zamieszkania Sępolno Wielkie 59a/5, Biały Bór), ustanowiono kuratora w osobie Agnieszki Kiedel - Krischik - pracownika I Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Szczecinku (adres dla doręczeń 78-400 Szczecinek, ul. Jasna 3) dla potrzeb postępowania egzekucyjnego prowadzonego przeciwko dłużnikowi przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Krzysztofa Wisłockiego w sprawie Km 3865/18.

  Czytajwięcejo:
 • Sygn. akt I Co 964/19 - ustanowienie kuratora

  2019-10-16

  Na podstawie art.802 kpc, dla nieznanych z miejsca pobytu dłużników Anny Rodzik i Bogdana Rodzik (ostatni adresy zamieszkania Cybulino 11A/10, Bobolice), ustanowić kuratora w osobie Magdaleny Gołuńskiej (adres dla doręczeń 78-400 Szczecinek, ul. Myśliwska 6/4) dla potrzeb postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Krzysztofa Wisłockiego Km 8092/14.

  Czytajwięcejo:
 • Sygn. akt I Ns 110/18 - Ogłoszenie

  2019-09-03

  Przed Sądem Rejonowym w Chodzieży I Wydział Cywilny w sprawie o sygn. akt I Ns 110/18 toczy się sprawa z wniosku Asekuracja sp. z o.o. w Sopocie przy udziale Jacka Sommerfeld, Jeremiasza Sommerfeld, Anny Estery Sommerfeld, Emmanuela Sommerfeld, Magdaleny Sommerfeld o stwierdzenie nabycia spadku po Danucie Sommerfeld (zm. w dniu 23.08.2015 r. w Pile ostatnio stale zamieszkałej w Chodzieży)

  Czytajwięcejo:
 • Sygn. Akt I Ns 399/19 - ustanowienie kuratora

  2019-08-01   09:26:41

  w sprawie I Ns 399/19 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Szczecinku Wydział I Cywilny (z siedzibą przy ul. Jasnej 3 w Szczecinku) z wniosku Gminy Bobolice z udziałem Marii Goerke, Sławomira Goerke, Rafała Goerke o zezwolenie na złożenie do depozytu na mocy art. 6933 § 3 k.p.c. ustanowiono dla nieznanych wierzycieli spadkobierców Tadeusza Śmigrowskiego zmarłego 31 sierpnia 2017r. w Wałczu kuratora w osobie Rafała Kusiaka - pracownika Sądu Rejonowego w Szczecinku I Wydziału Cywilnego (ul. Jasna 3)

  Czytajwięcejo:
 • Sygn. akt I Ns 234/19 - spis inwentarza

  2019-07-02   13:20:04

  Sąd Rejonowy w Szczecinku na podstawie art. 6381 § 1 k.p.c. ogłasza, że w dniu 4 czerwca 2019r. wydane zostało w tutejszym Sądzie postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Janie Pawlaku zmarłym 23 października 2018r. w Pile, mającym ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Szczecinku przy ul. Emilii Plater 10/1.

  Czytajwięcejo:
 • Sygn. akt I Ns 268/19 - spis inwentarza

  2019-06-19   11:01:16

  Sąd Rejonowy w Szczecinku na podstawie art. 6381 § 1 k.p.c. ogłasza, że w dniu 28 maja 2019r. wydane zostało w tutejszym Sądzie postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Krzysztofie Marcinie Muszyńskim zmarłym 10 września 2014r. w Szczecinku, mającego ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Szczecinku.

  Czytajwięcejo:
 • Sygn. Akt I Ns 111/19 - spis inwentarza

  2019-06-10 09:59:14

  Sąd Rejonowy w Szczecinku na podstawie art. 6381 § 1 k.p.c. ogłasza, że w dniu 20 maja 2019r. wydane zostało w tutejszym Sądzie postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Mieczysławie Kłosowskim (PESEL: 49113010379) zmarłym 19 grudnia 2017r. w Bornem Sulinowie, mającego ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Bornem Sulinowie.

  Czytajwięcejo:

Rejestr zmian dla: Ogłoszenia w sprawach sądowych