Ogłoszenia w sprawach sądowych

Artykuły

 • Sygn. Akt I Ns 14/20 - Wykaz inwentarza

  2020-02-05

  Sąd Rejonowy w Szczecinku na podstawie przepisu art. 636 3 § 3 k.p.c. ogłasza, że Izabela Ewa Łangowska, zarządca sukcesyjny przedsiębiorstwa w spadku pod nazwą Eugeniusz Łangowski, o adresie 78-400 Szczecinek, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 23E lok.l NIP 6730016034, REGON 330086368 prowadzonego przez Eugeniusza Łangowskiego, zmarłego w dniu 4 września 2019r., mającego ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Szczecinku złożyła w tutejszym sądzie wykaz inwentarza przedsiębiorstwa w spadku prowadzonego przez Eugeniusza Łangowskiego

  Czytajwięcejo:
 • Sygn. Akt I Ns 720/19 - Wykaz inwentarza

  2020-02-05

  Sąd Rejonowy w Szczecinku na podstawie przepisu art. 636 3 § 3 k.p.c. ogłasza, że spadkobiercy Wiesława Zbijowskiego, syna Barbary i Stanisława, zmarłego w dniu 21 listopada 2017 roku, mającym ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Szczecinku złożyli w tutejszym sądzie wykaz inwentarza po w/w spadkodawcy

  Czytajwięcejo:
 • Sygn. Akt I Ns 669/19 - Spis inwentarza

  2020-02-05

  Sąd Rejonowy w Szczecinku ogłasza, że w sprawie o sygnaturze akt I Ns 669/19 sąd 9 stycznia 2020r. wydał postanowienie o spisie inwentarza po Romualdzie Cytowiczu zmarłym dnia 20 marca 2016 r., PESEL 50050501518 ostatnio zamieszkałym przy ul. Mickiewicza 3/2, 78-425 Biały Bór.

  Czytajwięcejo:
 • Sygn. akt I Ns 517/19 - ustanowienie kuratora

  2019-11-22

  Na mocy art. 144 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie Joanny Dziwoty pracownika tutejszego Sądu do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Szczecinku Andrzeja Wojtaszewskiego ostatnio zamieszkałego w ul. Lipowa 26A, 76-020 BOBOLICE
  w sprawie z wniosku Wioletty Jaroszek o dział spadku po Stefanii Wojtaszewskiej zm. 24.10.2015r. oraz po Józefie Wojtaszewskim zm. 19.04.2018r.

  Czytajwięcejo:
 • Sygn. akt I Ns 110/18 - Ogłoszenie

  2019-09-03

  Przed Sądem Rejonowym w Chodzieży I Wydział Cywilny w sprawie o sygn. akt I Ns 110/18 toczy się sprawa z wniosku Asekuracja sp. z o.o. w Sopocie przy udziale Jacka Sommerfeld, Jeremiasza Sommerfeld, Anny Estery Sommerfeld, Emmanuela Sommerfeld, Magdaleny Sommerfeld o stwierdzenie nabycia spadku po Danucie Sommerfeld (zm. w dniu 23.08.2015 r. w Pile ostatnio stale zamieszkałej w Chodzieży)

  Czytajwięcejo:
 • Sygn. Akt I Ns 399/19 - ustanowienie kuratora

  2019-08-01   09:26:41

  w sprawie I Ns 399/19 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Szczecinku Wydział I Cywilny (z siedzibą przy ul. Jasnej 3 w Szczecinku) z wniosku Gminy Bobolice z udziałem Marii Goerke, Sławomira Goerke, Rafała Goerke o zezwolenie na złożenie do depozytu na mocy art. 6933 § 3 k.p.c. ustanowiono dla nieznanych wierzycieli spadkobierców Tadeusza Śmigrowskiego zmarłego 31 sierpnia 2017r. w Wałczu kuratora w osobie Rafała Kusiaka - pracownika Sądu Rejonowego w Szczecinku I Wydziału Cywilnego (ul. Jasna 3)

  Czytajwięcejo:
 • Sygn. akt I Ns 234/19 - spis inwentarza

  2019-07-02   13:20:04

  Sąd Rejonowy w Szczecinku na podstawie art. 6381 § 1 k.p.c. ogłasza, że w dniu 4 czerwca 2019r. wydane zostało w tutejszym Sądzie postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Janie Pawlaku zmarłym 23 października 2018r. w Pile, mającym ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Szczecinku przy ul. Emilii Plater 10/1.

  Czytajwięcejo:
 • Sygn. akt I Ns 268/19 - spis inwentarza

  2019-06-19   11:01:16

  Sąd Rejonowy w Szczecinku na podstawie art. 6381 § 1 k.p.c. ogłasza, że w dniu 28 maja 2019r. wydane zostało w tutejszym Sądzie postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Krzysztofie Marcinie Muszyńskim zmarłym 10 września 2014r. w Szczecinku, mającego ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Szczecinku.

  Czytajwięcejo:
 • Sygn. Akt I Ns 111/19 - spis inwentarza

  2019-06-10 09:59:14

  Sąd Rejonowy w Szczecinku na podstawie art. 6381 § 1 k.p.c. ogłasza, że w dniu 20 maja 2019r. wydane zostało w tutejszym Sądzie postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Mieczysławie Kłosowskim (PESEL: 49113010379) zmarłym 19 grudnia 2017r. w Bornem Sulinowie, mającego ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Bornem Sulinowie.

  Czytajwięcejo:
 • Sygn. akt I Ns 693/18 - Spis inwentarza

  2019-06-06 11:13:32

  Sąd Rejonowy w Szczecinku na podstawie art. 6381 § 1 k.p.c. ogłasza, że w dniu 11 kwietnia 2019 r. wydane zostało w tutejszym Sądzie postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Tomaszu Swędrowskim (PESEL: 71061010558) zmarłym 12 września 2016r. w Szczecinku, mającego ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Szczecinku.

  Czytajwięcejo:

Rejestr zmian dla: Ogłoszenia w sprawach sądowych