Ogłoszenia w sprawach sądowych

Artykuły

 • Sygn. Akt I Co 699/19 - ustanowienie kuratora

  2019-07-04   14:58:01

  Na podstawie art.802 kpc, dla nieznanego z miejsca pobytu dłużnika Łukasza Skieresza (ostatni adres zamieszkania Bobolice ul. Reymonta 4/2) ustanowiono kuratora w osobie Agnieszki Kiedel - Krischik - pracownika I Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Szczecinku (adres dla doręczeń 78-400 Szczecinek, ul. Jasna 3), dla potrzeb postępowania egzekucyjnego prowadzonego przeciwko temu dłużnikowi przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Małgorzatę Tummel w sprawie Km 741/18.

  Czytajwięcejo:
 • Sygn. akt I Ns 234/19 - spis inwentarza

  2019-07-02   13:20:04

  Sąd Rejonowy w Szczecinku na podstawie art. 6381 § 1 k.p.c. ogłasza, że w dniu 4 czerwca 2019r. wydane zostało w tutejszym Sądzie postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Janie Pawlaku zmarłym 23 października 2018r. w Pile, mającym ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Szczecinku przy ul. Emilii Plater 10/1.

  Czytajwięcejo:
 • Sygn. akt I Ns 121/19 - spis inwentarza

  2019-07-02   13:14:33

  Sąd Rejonowy w Szczecinku ogłasza, że w sprawie o sygnaturze akt I Ns 121/19 sąd 16 kwietnia 2019r. wydał postanowienie o spisie inwentarza po Sewerynie Mielcarku zmarłym dnia 13 października 2018r., PESEL 87010708092 ostatnio zamieszkałym w miejscowości Juchowo 39/3.

  Czytajwięcejo:
 • Sygn. Akt I Co 1136/18 - ustanowienie kuratora

  2019-07-01   09:43:15

  Sąd Rejonowy w Szczecinku I Wydział Cywilny

  POSTANAWIA:
  1) na podstawie art. 144 § 1 k.p.c. ustanowić dla uczestnika Daniela Wilczaka, którego miejsce pobytu nie jest znane, ostatnio zamieszkałego w Wierzchowie 91/1 gm. Szczecinek, kuratora procesowego w osobie pracownika tut. Sądu Wydziału I Cywilnego Joanny Dziwoty do zastępowania uczestnika w postępowaniu z wniosku Credit Agricole Bank Polska S.A. we Wrocławiu o ponowne wydanie tytułu wykonawczego zamiast utraconego;

  Czytajwięcejo:
 • Sygn. akt I Ns 268/19 - spis inwentarza

  2019-06-19   11:01:16

  Sąd Rejonowy w Szczecinku na podstawie art. 6381 § 1 k.p.c. ogłasza, że w dniu 28 maja 2019r. wydane zostało w tutejszym Sądzie postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Krzysztofie Marcinie Muszyńskim zmarłym 10 września 2014r. w Szczecinku, mającego ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Szczecinku.

  Czytajwięcejo:
 • Sygn. Akt I Ns 111/19 - spis inwentarza

  2019-06-10 09:59:14

  Sąd Rejonowy w Szczecinku na podstawie art. 6381 § 1 k.p.c. ogłasza, że w dniu 20 maja 2019r. wydane zostało w tutejszym Sądzie postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Mieczysławie Kłosowskim (PESEL: 49113010379) zmarłym 19 grudnia 2017r. w Bornem Sulinowie, mającego ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Bornem Sulinowie.

  Czytajwięcejo:
 • Sygn. akt I Ns 693/18 - Spis inwentarza

  2019-06-06 11:13:32

  Sąd Rejonowy w Szczecinku na podstawie art. 6381 § 1 k.p.c. ogłasza, że w dniu 11 kwietnia 2019 r. wydane zostało w tutejszym Sądzie postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Tomaszu Swędrowskim (PESEL: 71061010558) zmarłym 12 września 2016r. w Szczecinku, mającego ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Szczecinku.

  Czytajwięcejo:
 • Sygn. akt I Co 560/19

  2019-06-04 14:38:21

  Na podstawie art.802 kpc, dla nieznanej z miejsca pobytu dłużniczki Grażyny Koniecznej (ostatnie znane adresy zamieszkania Przybrda 3/1 i Wrocław ul. Majakowskiego 23/2), ustanowiono kuratora w osobie Agnieszki Kiedel - Krischik - pracownika I Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Szczecinku

  Czytajwięcejo:
 • Sygn. akt I Co 472/19 - Ogłoszenie

  2019-05-28 13:53:27

  Na podstawie art.802 kpc rozszerzono zakres kurateli ustanowionej dla nieznanego z miejsca pobytu dłużnika Cezarego Pączek (ostatni znany adres zamieszkania Czaplinek ul. Żeromskiego 3/6), w osobie adw. Piotra Tomaki - Wacławskiego (adres dla doręczeń 78-400 Szczecinek, ul. Ordona 5)

  Czytajwięcejo:
 • Sygn. akt I Ns 699/18 - Ogłoszenie

  Sąd Rejonowy w Szczecinku I Wydział Cywilny informuje, że przed tutejszym Sądem w sprawie I Ns 699/18 toczy się postępowanie z wniosku Dariusza Balcerzaka z udziałem Agnieszki Szczypińskiej, Magdaleny Prażanowskiej, Seweryna Migasa i Sebastiana Migas o stwierdzenie nabycia spadku po Piotrze Dziedzicu, ostatnio stale zamieszkałym w Bornem Sulinowie, zmarłym 16 stycznia 2000r.

  Czytajwięcejo:

Rejestr zmian dla: Ogłoszenia w sprawach sądowych