Ogłoszenia w sprawach sądowych

Artykuły

 • Sygn. akt I Ns 699/18 - Ogłoszenie

  Sąd Rejonowy w Szczecinku I Wydział Cywilny informuje, że przed tutejszym Sądem w sprawie I Ns 699/18 toczy się postępowanie z wniosku Dariusza Balcerzaka z udziałem Agnieszki Szczypińskiej, Magdaleny Prażanowskiej, Seweryna Migasa i Sebastiana Migas o stwierdzenie nabycia spadku po Piotrze Dziedzicu, ostatnio stale zamieszkałym w Bornem Sulinowie, zmarłym 16 stycznia 2000r.

  Czytajwięcejo:
 • Sygn. akt I C 1299/18 - Ogłoszenie

  Sąd Rejonowy w Szczecinku I Wydział Cywilny w następującym składzie:
  Przewodniczący SSR Andrzej Pisarczyk
  po rozpoznaniu w dniu 4 marca 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa Santander Consumer Bank Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przeciwko Pawłowi Łosiewowi o zapłatę postanawia

  Czytajwięcejo:
 • Sygn. akt I Co 975/18 - Ogłoszenie

  Na podstawie art.802 kpc rozszerzyono zakres kurateli ustanowionej dla nieznanego z miejsca pobytu dłużnika Cezarego Pączek (ostatni znany adres zamieszkania Czaplinek ul. Żeromskiego 3/6), w osobie adw. Piotra Tomaki - Wacławskiego (adres dla doręczeń 78-400 Szczecinek, ul. Ordona 5) także na kolejne postępowanie egzekucyjne prowadzone aktualnie przeciwko temu dłużnikowi przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Krzysztofa Wisłockiego pod sygnaturami Km 6523/14, Km 6187/16, Km 6186/16 i Km 2095/18.

  Czytajwięcejo:
 • Sygn. Akt I Ns 149/18 - Ogłoszenie o wykazie inwentarza

  Sąd Rejonowy w Szczecinku informuje, że w sprawie o sygnaturze akt I Ns 149/18 został złożony wykaz inwentarza po Stanisławie Gajdzis zmarłej dnia 18 marca 2017r. w Bornem Sulinowie

  Czytajwięcejo:
 • Sygn. akt I Co 1226/18 - Ogłoszenie

  Na podstawie art.802 kpc, dla nieznanych z miejsca pobytu dłużników Marcina Boczarskiego i Beaty Boczarskiej (ostatni znany adres zamieszkania Szczecinek ul. Kopernika 7a/3)

  Czytajwięcejo:
 • Sygn. Akt I Co 1252/18 - Postanowienie

  Sąd Rejonowy w Szczecinku I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący SSR Maciej Foltyniewicz po rozpoznaniu w dniu 14 stycznia 2019 r. Szczecinku na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Getin Noble Bank S.A. we Wrocławiu przy udziale Radosława Ćwirko

  Czytajwięcejo:
 • Sygn. Akt I Co 975/18 - Postanowienie

  Sąd Rejonowy w Szczecinku Wydział I Cywilny w składzie:
  Przewodniczący: SSR Maciej Foltyniewicz
  po rozpoznaniu sprawy w dniu 30 listopada 2018r. w Szczecinku
  na posiedzeniu niejawnym
  sprawy z wniosku Gminy Barwice
  o ustanowienie kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu dłużnika

  Czytajwięcejo:
 • Sygn. Akt I Ns 351/18 - Ogłoszenie o spisie inwentarza

  Sąd Rejonowy w Szczecinku na podstawie art. 6381 § 1 k.p.c. ogłasza, że w dniu 15 października 2018r. wydane zostało w tutejszym Sądzie postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Macieju Cymermanie zmarłym w dniu 12 listopada 2012r. w Toruniu, mającym ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Barwicach przy ulicy Pomorskiej 16/3.

  Czytajwięcejo:
 • Sygn. Akt I Ns 326/18 - Ogłoszenie o spisie inwentarza

  Sąd Rejonowy w Szczecinku na podstawie art. 6381 § 1 k.p.c. ogłasza, że w dniu 12 września 2018r. wydane zostało w tutejszym Sądzie postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Przemysławie Gołubińskim zmarłym 26 grudnia 2017r. w Parsęcku, mającej ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Parsęcku 10A, gmina Szczecinek.

  Czytajwięcejo:
 • Sygn. Akt I Ns 179/18 - Ogłoszenie o spisie inwentarza

  Sąd Rejonowy w Szczecinku na podstawie art. 6381 § 1 k.p.c. ogłasza, że w dniu 13 wrześnuia 2018r. wydane zostało w tutejszym Sądzie postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Bogusławie Sobów zmarłej 12 sierpnia 2016r. w Jeleninie, mającego ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Jeleninie.

  Czytajwięcejo:

Rejestr zmian dla: Ogłoszenia w sprawach sądowych