Ogłoszenie o naborze Nr A-110-1/18

Dyrektor Sądu Rejonowego w Szczecinku ogłasza nabór kandydatów na stanowisko SEKRETARKA w Oddziale Administracyjnym w Sądzie Rejonowym w Szczecinku , ul. Boh. Warszawy 42, 78-400 Szczecinek. Liczba wolnych stanowisk pracy -1 stanowisko - w pełnym wymiarze etatu.

Dokumenty należy złożyć lub przesłać w terminie do dnia 23 marca 2018 r. (decyduje data złożenia przez kandydata wymaganych dokumentów w zaklejonej kopercie bezpośrednio w siedzibie sądu, a w przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego ) na adres:


Dyrektor Sądu Rejonowego w Szczecinku

Ul.Boh. Warszawy 42

78-400 Szczecinek


Z dopiskiem na kopercie : nabór na stanowisko SEKRETARKA nr A-110-1//18
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Aktualizacja 2018-03-28

Lista kandydatów zakwalifikowanych do dalszego etapu (plik .pdf, rozmiar 28,7 KB)

Aktualizacja 2018-04-05

Informacja o rozstrzygnięciu naboru o oznaczeniu A-110-1/18 (plik .pdf, rozmiar 24,6 KB)

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie o naborze Nr A-110-1/18

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szczecinku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-04-05
Publikacja w dniu:
0000-00-00
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szczecinku
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-03-28
Publikacja w dniu:
0000-00-00
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szczecinku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-03-28
Publikacja w dniu:
0000-00-00
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szczecinku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-03-15
Publikacja w dniu:
0000-00-00
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szczecinku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-03-15
Publikacja w dniu:
0000-00-00
Opis zmiany:
b/d