Ogłoszenie o naborze Nr A-110-2/18

Ogłoszenie o konkursie na wolny etat asystenta sędziego

w Sądzie Rejonowym w Szczecinku

z dnia 24 sierpnia 2018 roku.


Prezes Sądu Rejonowego w Szczecinku, na podstawie art. 155 § 2a oraz art. 155a § 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 23 ze zm.) oraz § 2, 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1228) ogłasza nabór na wolne stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Szczecinku z siedzibą przy u. Boh. Warszawy 42.

Osoby zainteresowane winny złożyć dokumenty w zamkniętych kopertach z podaniem oznaczenia konkursu: w biurze podawczym Sądu Rejonowego w Szczecinku przy ul. Boh. Warszawy 42 , w godzinach od 7:00 do 15:00 , a w poniedziałki do godz. 18:00 lub przesłać na adres sądu:

 

Sąd Rejonowy w Szczecinku

ul. Boh. Warszawy 42

78-400 Szczecinek

 

Z dopiskiem na kopercie „konkurs na asystenta sędziego” w terminie do dnia 24.09.2018 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Wszelkie aktualizacje dot. konkursu będa publikowane w zakładce poniżej: "Pliki do pobrania".

 

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie o naborze Nr A-110-2/18

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szczecinku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-10-16
Publikacja w dniu:
2018-10-16
Opis zmiany:
Zamieszczenie wyników konkursu
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szczecinku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-10-12
Publikacja w dniu:
2018-10-12
Opis zmiany:
Zamieszczenie informacji o wynikach II etapu
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szczecinku
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-10-02
Publikacja w dniu:
2018-10-02
Opis zmiany:
Zamieszczenie inofrmacji o osobach zakwalifikowanych do konkursu
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szczecinku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-08-27
Publikacja w dniu:
2018-08-27
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szczecinku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-08-27
Publikacja w dniu:
2018-08-27
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szczecinku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-08-27
Publikacja w dniu:
2018-08-27
Opis zmiany:
b/d