Ogłoszenie o naborze Nr A-110-4/17

Dyrektor Sądu Rejonowego w Szczecinku ogłasza nabór kandydatów na staż urzędniczy na stanowisko stażysty, w drodze konkursu w Sądzie Rejonowym w Szczecinku , ul. Boh. Warszawy 42, Jasna 3, 78-400 Szczecinek. Liczba wolnych stanowisk pracy - 1 stanowisko - w pełnym wymiarze etatu

Dokumenty należy złożyć lub przesłać w terminie do dnia 9 listopada 2017 r. (decyduje data złożenia przez kandydata wymaganych dokumentów bezpośrednio w siedzibie sądu , a w przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego ) na adres:

Sąd Rejonowy w Szczecinku
Oddział Administracyjny

Ul. Boh. Warszawy 42

78-400 Szczecinek


z dopiskiem na kopercie : konkurs na staż urzędniczy nr A-110-4//17
Oferty założone po tenninie nie będą rozpatrywane.
Lista kandydatów zakwalifikowanych do II etapu konkursu ( praktycznego sprawdzenia umiejętności) i III etapu konkursu ( rozmowy kwalifikacyjnej ) umieszczona zostanie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Szczecinku www.szczecinek.sr. gov.pl - w zakładce „konkursy i oferty pracy” oraz na tablicy ogłoszeń w budynku sądu.

Więcej informacji w załączniku poniżej.

Aktualizacja 16-11-2017 r.

Lista kandydatów zakwalifikowanych do II etapu konkursu na stanowisko stażysty (staż urzędniczy) w Sądzie Rejonowym w Szczecinku- sygnatura konkursu A-110-4/17 (plik PDF, otwiera w nowym oknie, 29,8 KB)

Aktualizacja 28-11-2017 r.

Informacja o wynikach konkursu na staż urzędniczy w Sądzie (plik PDF, otwiera w nowym oknie, 35,8KB)

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie o naborze Nr A-110-4/17

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szczecinku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-11-28
Publikacja w dniu:
2017-11-28
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szczecinku
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-11-16
Publikacja w dniu:
2017-11-16
Opis zmiany:
Aktualizacja informacji dot. rozstrzygnięcia I etapu