Ostatnio dodane artykuły

Aktualności

 • Sygn. akt I Ns 390/19 - Ogłoszenie

  2019-11-05

  Sąd Rejonowy w Szczecinku na podstawie art. 6381 § 1 k.p.c. ogłasza, że w dniu 1 października 2019 r. wydane zostało w tutejszym Sądzie postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Zygmuncie Niżyńskim zmarłym 28 sierpnia 2017 r. w Radaczu, mającym ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Radaczu.

  Czytajwięcejo:
 • Sygn. akt I Ns 315/19 - Ogłoszenie

  2019-11-05

  Sąd Rejonowy w Szczecinku na podstawie art. 6381 § 1 k.p.c. ogłasza, że w dniu 3 października 2019 r. wydane zostało w tutejszym Sądzie postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Waldemarze Furtaku zmarłym 7 kwietnia 2016 r. w Szczecinku, mającym ostatnie miejsce zwykłego pobytu w miejscowości Dąbie, gmina Borne Sulinowo.

  Czytajwięcejo:
 • OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI KO1I/00002050/1

  2019-11-04

  Uprzejmie informujemy, że licytacja nieruchomości w dniu 06-11-2019r. o godz.10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Szczecinku mającego siedzibę przy ul. Jasna 3, dla której Sąd Rejonowy w Szczecinku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW KO1I/00002050/1] została odwołana.

  2019-10-08

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Małgorzata Agnieszka Tummel na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 06-11-2019r. o godz.10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Szczecinku mającego siedzibę przy ul. Jasna 3, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej działkę gruntu nr 1834/237 oraz 1843/237 o pow. 0,0159 ha w wieczystym użytkowaniu i budynek mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość wraz z zabudowaniami gospodarczymi położonej: 78-400 Szczecinek, Chełmińska 5, dla której Sąd Rejonowy w Szczecinku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW KO1I/00002050/1] (w księdze wieczystej ujawniono wpisy dotyczące użytkowania wieczystego oraz wzmiankę o jego przekształceniu zgodnie z treścią ustawy z dnia 20 lipca 2018r.w prawo własności.)

  Czytajwięcejo:
 • OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI - III Km 1840/17

  2019-10-28

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Krzysztof Robert Wisłocki podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12.11.2019 r. o godz. 10:30 PHU KAJ Stakuć Jarosław Turowo 1, 78-400 Szczecinek odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika

  Czytajwięcejo:
 • Sygn. akt I Co 985/19 - ustanowienie kuratora

  2019-10-28

  Na podstawie art.802 kpc, dla nieznanej z miejsca pobytu dłużniczki Danuty Młyńskiej (ostatnie znane miejsca zamieszkania: Przemoczę 25, 72-130 Maszewo i ul. Kardynała Wyszyńskiego 7A/9 Borne Sulinowo), ustanowiono kuratora w osobie Rafała Kusiaka - pracownika I Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Szczecinku (adres dla doręczeń 78-400 Szczecinek, ul. Jasna 3) dla potrzeb postępowania egzekucyjnego prowadzonego przeciwko tej dłużniczce przez Kuratora - Zastępcę Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Krzysztofa Wisłockiego w sprawie Km 714/18.

  Czytajwięcejo: