Ostatnio dodane artykuły

Aktualności

 • Województwo zachodniopomorskie

  Tutaj znajdziesz wykazy podmiotów zaangażowanych w program przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie województwa zachodniopomorskiego.

  Czytajwięcejo:
 • Sygn. Akt I Co 699/19 - ustanowienie kuratora

  2019-07-04   14:58:01

  Na podstawie art.802 kpc, dla nieznanego z miejsca pobytu dłużnika Łukasza Skieresza (ostatni adres zamieszkania Bobolice ul. Reymonta 4/2) ustanowiono kuratora w osobie Agnieszki Kiedel - Krischik - pracownika I Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Szczecinku (adres dla doręczeń 78-400 Szczecinek, ul. Jasna 3), dla potrzeb postępowania egzekucyjnego prowadzonego przeciwko temu dłużnikowi przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Małgorzatę Tummel w sprawie Km 741/18.

  Czytajwięcejo:
 • Sygn. akt I Ns 234/19 - spis inwentarza

  2019-07-02   13:20:04

  Sąd Rejonowy w Szczecinku na podstawie art. 6381 § 1 k.p.c. ogłasza, że w dniu 4 czerwca 2019r. wydane zostało w tutejszym Sądzie postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Janie Pawlaku zmarłym 23 października 2018r. w Pile, mającym ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Szczecinku przy ul. Emilii Plater 10/1.

  Czytajwięcejo:
 • Sygn. akt I Ns 121/19 - spis inwentarza

  2019-07-02   13:14:33

  Sąd Rejonowy w Szczecinku ogłasza, że w sprawie o sygnaturze akt I Ns 121/19 sąd 16 kwietnia 2019r. wydał postanowienie o spisie inwentarza po Sewerynie Mielcarku zmarłym dnia 13 października 2018r., PESEL 87010708092 ostatnio zamieszkałym w miejscowości Juchowo 39/3.

  Czytajwięcejo:
 • Sygn. Akt I Co 1136/18 - ustanowienie kuratora

  2019-07-01   09:43:15

  Sąd Rejonowy w Szczecinku I Wydział Cywilny

  POSTANAWIA:
  1) na podstawie art. 144 § 1 k.p.c. ustanowić dla uczestnika Daniela Wilczaka, którego miejsce pobytu nie jest znane, ostatnio zamieszkałego w Wierzchowie 91/1 gm. Szczecinek, kuratora procesowego w osobie pracownika tut. Sądu Wydziału I Cywilnego Joanny Dziwoty do zastępowania uczestnika w postępowaniu z wniosku Credit Agricole Bank Polska S.A. we Wrocławiu o ponowne wydanie tytułu wykonawczego zamiast utraconego;

  Czytajwięcejo: