Powołanie wiceprezesa Sądu Rejonowego w Szczecinku

Pragniemy poinformować, że w dniu 6 listopada 2018 r. Pan Mariusz Kołodziej został powołany do pełnienia funkcji wiceprezesa Sądu Rejonowego w Szczecinku na okres czterech lat.