Informacje

Biuro Obsługi Interesantów w Sądzie Rejonowym w Szczecinku

e-mail: boi@szczecinek.sr.gov.plotwiera się w nowym oknie

Biuro Obsługi Interesanta (BOI) mieści się w budynku "A" Sądu Rejonowego, pok. 2 na parterze.

Pracownicy Biura:

 • stanowisko nr 1 - Jolanta Żelazna tel: 94 37 30 800
 • stanowisko nr 2 - Anna Głazowska tel: 94 37 30 805

Godziny przyjmowania interesantów:

 • poniedziałek: 700 - 1800
 • wtorek - piątek: 700 - 1500

Czytelnia akt:

 • poniedziałek: 1000 - 1600 (ostatnia osoba wchodzi o godz.1530)
 • wtorek - piątek: 800 - 1400 (ostatnia osoba wchodzi o godz. 1330)

Punkt Informacyjny obsługuje interesantów:

 • I Wydziału Cywilnego,
 • II Wydziału Karnego,
 • III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich,
 • IV Wydziału Pracy.

Interesantów V Wydziału Ksiąg Wieczystych obsługuje Biuro Podawcze Ksiąg Wieczystychotwiera się w nowym oknie.


Do zadań Biura Obsługi Interesantów należy w szczególności:

 1. informowanie o sposobach wszczęcia postępowania i podstawowych dokumentach, które należy złożyć przy wnoszeniu sprawy do sądu, kosztach sądowych, sposobie ubiegania się o zwolnienie od kosztów sądowych, przesłankach ustanowienia obrońcy, adwokata lub radcy prawnego z urzędu, rodzajach środków zaskarżenia i terminach do ich wniesienia, o terminach i miejscach rozpraw,
 2. udostępnianie list kancelarii adwokackich, radcowskich, notarialnych i niektórych instytucji pozasądowych,
 3. informowanie o wydziałach w sądzie, ich właściwości i lokalizacji, podawanie numerów telefonów i godzin urzędowania oraz adresów innych sądów, kierowanie do właściwych sal rozpraw,
 4. udzielanie informacji o toku postępowania na podstawie systemu informatycznego bez wglądu do akt,
 5. przyjmowanie wniosków o wydanie odpisu orzeczenia,
 6. udostępnianie akt do przeglądania stronom i osobom uprawnionym.
 7. Czytelnia akt jest miejscem przeglądania akt dla uprawnionych osób - dla stron postępowania oraz pełnomocników.
 8. Organizację i sposób działania Biura Obsługi Interesantów i czytelni akt określa regulamin

Biuro Obsługi Interesantów nie udziela porad prawnych i informacji, które naruszyłyby przepisy innych aktów prawnych, w tym o ochronie danych osobowych

Rejestr zmian dla: Informacje

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szczecinku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-05-16
Publikacja w dniu:
2017-05-16
Opis zmiany:
b/d