Sygn. akt I Co 1226/18 - Ogłoszenie

Szczecinek, dnia 11.02.2019 r.


Sygn. akt I Co 1226/18


OGŁOSZENIE


Na podstawie art.802 kpc, dla nieznanych z miejsca pobytu dłużników Marcina Boczarskiego i Beaty Boczarskiej (ostatni znany adres zamieszkania Szczecinek ul. Kopernika 7a/3), ustanowić kuratora w osobie Agnieszki Kiedel - Krischik - pracownika I Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Szczecinku (adres dla doręczeń 78-400 Szczecinek, ul. Jasna 3) dla potrzeb postępowania egzekucyjnego prowadzonego przeciwko dłużnikom przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Małgorzatę Tummel w sprawie Km 561/18.


Sygn. akt I Co 1226/18


Wniosek i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby, uprawnionej do jej zastępowania.