Ustanowienie dnia 24 grudnia 2018 roku dniem wolnym od pracy w Sądzie Rejonowym w Szczecinku

ZARZĄDZENIE Nr 37/18

Prezesa Sądu Rejonowego w Szczecinku z dnia 13 listopada 2018 r.
w sprawie ustanowienia dnia 24 grudnia 2018 roku dniem wolnym od pracy w Sądzie Rejonowym w Szczecinku


Na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 lit a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 23 ze zm.)
w związku z § 40 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007 roku - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2316 ze zm.)
zarządzam, co następuje:
§1 Ustanawiam dzień 24 grudnia 2018 roku dniem wolnym od pracy dla pracowników Sądu Rejonowego w Szczecinku, z jednoczesnym obowiązkiem jego odpracowania w dniu 29 grudnia 2018 roku.
§2 W dniu 29 grudnia 2018 roku ustalam czas urzędowania Sądu Rejonowego w Szczecinku w godzinach od 7.00 do 15.00, które są także godzinami przyjęć interesantów.
§3 W dniu 31 grudnia 2018 r. ustalam dyżur poniedziałkowy w Sądzie Rejonowym w Szczecinku do godziny 15.00.
§4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega umieszczeniu na stronie internetowej i i tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego w Szczecinku.

Prezes Sądu Rejonowego

w Szczecinku

Andrzej Pisarczyk

Rejestr zmian dla: Ustanowienie dnia 24 grudnia 2018 roku dniem wolnym od pracy w Sądzie Rejonowym w Szczecinku