Wyniki referendum przeprowadzonego wśród Sędziów Sądu Rejonowego w Szczecinku

Sędziowie Sądu Rejonowego w Szczecinku w dniach 12-15.10.2018 r. przeprowadzili na wniosek Forum Współpracy Sędziów referendum, w których udział wzięło 14 sędziów Sądu Rejonowego w Szczecinku z ogólnej liczby 17, tj. 82%.

Referendum zawierało 3 (trzy) pytania, a możliwe odpowiedzi to tak / nie / nie mam zdania.

 

Udzielono następujących odpowiedzi:

1. Czy uważa Pani/Pan, że sposób wyboru sędziów - członków aktualnej Krajowej Rady Sądownictwa był zgodny z art. 187 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej?


Odpowiedź tak: 1 głos (7,2 %)

Odpowiedź nie: 10 głosów (71,4%)

Odpowiedź nie mam zdania: 3 głosy (21,4%)

2. Czy uważa Pani/Pan, że aktualnie funkcjonująca Krajowa Rada Sądownictwa należycie wykonuje swoje zadania określone art. 186 ust. 1 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej?

 

Odpowiedź tak: 1 głos (7,1%)

Odpowiedź nie: 11 głosów (78,6 %)

Odpowiedz nie mam zdania: 2 głosy (14,3 %)

3. Czy uważa Pani/Pan, że sędziowie - członkowie Krajowej Rady Sądownictwa powinni podać się do dymisji?

 

Odpowiedź tak: 11 głosów (78,6 %)

Odpowiedź nie: 1 głos (7,1%)

Odpowiedź nie mam zdania: 2 głosy (14/3 %)