ZARZĄDZENIE Nr 12 / 2020 Prezesa Sądu Rejonowego w Szczecinku w sprawie funkcjonowania Kuratorskiej Służby Sądowej

Szczecinek, dnia 17 marca 2020 roku

Prez. A -0210 - 12/2020

ZARZĄDZENIE Nr 12 / 2020 Prezesa Sądu Rejonowego w Szczecinku
z dnia 17 marca 2020 roku
w sprawie funkcjonowania Kuratorskiej Służby Sądowej zapewniających
bezpieczeństwo w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczeniem COVID-19.

Na podstawie art. 54 § 2 i art. 22 § 1 pkt 1 Prawa o ustroju sądów powszechnych oraz art. 13 ust. 2 ustawy o kuratorach sądowych, w związku z pandemią wirusa SARS-CoV-2 (koronawirusa), mając na celu ochronę zdrowia i życia obywateli oraz zapewnienia bezpieczeństwa w budynkach Sądu, zarządzam, co następuje:

§1

1. Zawiesza się podejmowanie wszelkich czynności przez pracowników Kuratorskiej Służby Sądowej poza siedzibą Sądu z wyjątkiem spraw niecierpiących zwłoki.
2. Zawiesza się przyjmowanie interesantów przez pracowników Kuratorskiej Służby Sądowej w siedzibie Sądu.
3. Ogranicza się kontakty kuratorów sądowych z podopiecznymi do telefonicznej i mailowej formy kontaktu.

§2

Zobowiązuje się Kierowników Zespołów Kuratorskiej Służby Sądowej do sformułowania odpowiednich komunikatów informujących o szczegółowych ograniczeniach w funkcjonowaniu kierowanych przez nich jednostek.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z chwilą podpisania i obowiązuje do odwołania, nadto podlega ogłoszeniu na stronie internetowej oraz na drzwiach wejściowych Sądu Rejonowego w Szczecinku.

Prezes Sądu Rejonowego
w Szczecinku
Andrzej Pisarczyk

Rejestr zmian dla: ZARZĄDZENIE Nr 12 / 2020 Prezesa Sądu Rejonowego w Szczecinku w sprawie funkcjonowania Kuratorskiej Służby Sądowej

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szczecinku
Wytworzył:
Prezes Sądu Rejonowego w Szczecinku
Opublikował:
Robert Ożański
Dokument z dnia:
2020-03-17
Publikacja w dniu:
2020-03-17
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szczecinku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Robert Ożański
Dokument z dnia:
2020-03-17
Publikacja w dniu:
2020-03-17
Opis zmiany:
b/d