Zarządzenie nr 12 oraz zarządzenie nr 14 Prezesa Sądu Rejonowego w Szczecinku

Szczecinek, dnia 23 kwietnia 2019 roku


Prez. A-0210-12/19


ZARZĄDZENIE Nr 12

Prezesa Sądu Rejonowegow Szczecinku

z dnia 23 kwietnia 2019 roku


§1


Na podstawie art. 175 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych odsuwam Komornik Sądową przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Krystynę Pietrak od czynności.


§2


Nakazuje Komornik Sądowej przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Krystynie Pietrak zastosowanie się do art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych, w tym powstrzymywanie się od dokonywania jakichkolwiek operacji na rachunkach bankowych.

 

Szczecinek, dnia 25 kwietnia 2019 roku


Prez. A-0210-14/19


ZARZĄDZENIE Nr 14

Prezesa Sądu Rejonowego w Szczecinku

z dnia 25 kwietnia 2019 roku


§1


Uzupełniam zarządzenie Nr 12/19 z dnia 23 kwietnia 2019 r. w ten sposób, iż ustalam termin odsunięcia od czynności Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Krystyny Pietrak do dnia 23 maja 2019 r.

Rejestr zmian dla: Zarządzenie nr 12 oraz zarządzenie nr 14 Prezesa Sądu Rejonowego w Szczecinku

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szczecinku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-04-26
Publikacja w dniu:
2019-04-26
Opis zmiany:
Aktualizacja załącznika
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szczecinku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-04-26
Publikacja w dniu:
2019-04-26
Opis zmiany:
Aktualizacja załącznika
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szczecinku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-04-26
Publikacja w dniu:
2019-04-26
Opis zmiany:
b/d