Zarządzenie nr 9/2020 Prezesa Sądu Rejonowego w Szczecinku z Dnia 12 marca 2020 r.

Szczecinek, dnia 12 marca 2020 r.

Prez. A - 0210 - 9/20

Zarządzenie nr 9/2020

Prezesa Sądu Rejonowego w Szczecinku

z Dnia 12 marca 2020 r.

Na podstawie § 30 ust. 1 Regulaminu urzędowania sądów powszechnych oraz art. 22 § 1 pkt. 1b i art 54 § 2 prawa o ustroju sądów powszechnych, w związku z rozpowszechnianiem się na terenie kraju wirusa SARS-CoV-2 (koronowirusa), mając na celu ochronę zdrowia i życia obywateli oraz zapewnienia bezpieczeństwa w budynkach Sądu, zarządzam, co następuje:

§1

Poleca się odwołanie posiedzeń sądowych w Sądzie Rejonowym w Szczecinku, których terminy zostały wyznaczone w dniach od 13 do 31 marca 2020 roku z wyłączeniem spraw "pilnych"

§2

Szczegółowe wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącym Wydziałów

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z chwilą podpisania i podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Sądu.

Rejestr zmian dla: Zarządzenie nr 9/2020 Prezesa Sądu Rejonowego w Szczecinku z Dnia 12 marca 2020 r.

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szczecinku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-03-13
Publikacja w dniu:
2020-03-13
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szczecinku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-03-13
Publikacja w dniu:
2020-03-13
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szczecinku
Wytworzył:
Prezes Sądu Rejonowego w Szczecinku
Opublikował:
Adam Dziedziejko
Dokument z dnia:
2020-03-12
Publikacja w dniu:
2020-03-12
Opis zmiany:
Publikacja informacji