ZARZĄDZENIE Nr A-0210-17/19 Prezesa Sądu Rejonowego w Szczecinku z dnia 10 maja 2019 roku

Szczecinek, dnia 10 maja 2019 r.

Prezes Sądu Rejonowego
w Szczecinku

A-0210-17/19


ZARZĄDZENIE
Nr A-0210-17/19
Prezesa Sądu Rejonowego w Szczecinku
z dnia 10 maja 2019 roku


Na podstawie art. 42 i 43 ust.l ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. 2018.771 z późn. zm.)


wyznaczam


Paulę Grochowską Asesora Komorniczego zatrudnionego w kancelarii Małgorzaty Agnieszki Tummel Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku


zastępcą


Małgorzaty Agnieszki Tummel Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku w dniach od 9 maja 2019 roku do dnia 15 maja 2019 roku.

Rejestr zmian dla: ZARZĄDZENIE Nr A-0210-17/19 Prezesa Sądu Rejonowego w Szczecinku z dnia 10 maja 2019 roku