Zarządzenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Szczecinie - A-021-280/19

PREZES SĄDU APELACYJNEGO W SZCZECINIE

A-0153-37/19


Szczecin, dnia 04 czerwca 2019 roku


ZARZĄDZENIE
Prezesa Sądu Apelacyjnego w Szczecinie 
z dnia 04 czerwca 2019 roku Nr A-021-280/19


na podstawie art. 45 ust. 1 i art. 47 ust. 1 w związku z art. 22 ust 3 ustawy z dnia 22 marca
2018 roku o komornikach sądowych (Dz. U. 2018.771 t. j. ze zm.)

zmieniam

ZARZĄDZENIE
Prezesa Sądu Apelacyjnego w Szczecinie
z dnia 26 kwietnia 2019 roku Nr A-021-271/19
zmienione zarządzeniem z dnia 10 maja 2019 roku A-21-277/19


w ten sposób, że

wyznaczam Krzysztofa Wisłockiego komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym w Szczecinka zastępcą Krystyny Pietrak komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku na czas nieokreślony, z uwagi na długotrwałą absencję komornik Małgorzaty Tummel


uzasadnienie


Pismem z dnia 4 czerwca 2019 roku Prezes Sądu Rejonowego w Szczecinku poinformował Prezesa Sądu Apelacyjnego w Szczecinie o tym, że wyznaczona na zastępce Krystyny Pietrak byłego komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Małgorata Tummel komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku od dnia 9 maja 2019 roku nieprzerwanie przebywa na zwolnieniu lekarskim, w związku z czym tak długa jej nieobecność powoduje, że funckja zastępcy kancelarii byłej komornik Krystyny Pietrak nie jest wykonywana. W związku z powyższym zmieniono zarządzenie o wyznaczeniu zastępcy komornika.

Rejestr zmian dla: Zarządzenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Szczecinie - A-021-280/19

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szczecinku
Wytworzył:
Prezes Sądu Apelacyjnego w Szczecinie
Opublikował:
Adam Dziedziejko
Dokument z dnia:
2019-06-04
Publikacja w dniu:
2019-06-06
Opis zmiany:
Aktualizacja załącznika
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szczecinku
Wytworzył:
Prezes Sądu Apelacyjnego w Szczecinie
Opublikował:
Adam Dziedziejko
Dokument z dnia:
2019-06-04
Publikacja w dniu:
2019-06-06
Opis zmiany:
Publikacja informacji