ZARZĄDZENIE Prezesa Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 10 maja 2019 roku Nr A-021-277/19

PREZES SĄDU APELACYJNEGO W SZCZECINIE

A-0153-37/19


Szczecin, dnia 10 maja 2019 roku


ZARZĄDZENIE
Prezesa Sądu Apelacyjnego w Szczecinie
z dnia 10 maja 2019 roku Nr A-021-277/19


na podstawie art. 45 ust. 1 i art. 47 ust. 1 w związku z art. 22 ust 3 ustawy z dnia 22 marca
2018 roku o komornikach sądowych (Dz. U. 2018.771 t. j. ze zm.)

ZARZĄDZENIE
Prezesa Sądu Apelacyjnego w Szczecinie
z dnia 26 kwietnia 2019 roku Nr A-021-271/19


w ten sposób, że

wyznaczam Małgorzatę Tummel komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym w Szczecinka zastępcą Krystyny Pietrak komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku na czas nieokreślony.


uzasadnienie


Z dniem 4 maja 2019 roku Pani Krystyna Pietrak ukończyła 70 rok życia, w związku z czym na podstawie art. 281 ustawy z dnia 22 marca 2018 roku o komornikach sądowych wygasło powołanie jej na stanowisko komornika sądowego. Tym samym wygasło zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Szczecinku z dnia 23 kwietnia 2019 roku (Prez.A-0210-14/19). Natomiast zaistniała potrzeba ustanowienia zastępcy w trybie art. 45 ust. 1 ww. ustawy. Wobec powyższego należało zmienić zarządzenie z dnia 26 kwietnia 2019 roku (A-021- 271/19) i ustanowić Panią komornik Małgorzatę Tummel zastępcą komornika, którego powołanie wygasło, celem podejmowania czynności kuratora kancelarii.

Rejestr zmian dla: ZARZĄDZENIE Prezesa Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 10 maja 2019 roku Nr A-021-277/19

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szczecinku
Wytworzył:
Prezes
Opublikował:
Adam Dziedziejko
Dokument z dnia:
2019-05-10
Publikacja w dniu:
2019-05-20
Opis zmiany:
Aktualizacja załącznika
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szczecinku
Wytworzył:
Prezes
Opublikował:
Adam Dziedziejko
Dokument z dnia:
2019-05-10
Publikacja w dniu:
2019-05-20
Opis zmiany:
Publikacja informacji