ZAWIADOMIENIE UCZESTNIKA O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI KO1I/00026727/21

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku
Małgorzata Agnieszka Tummel
Kancelaria Komornicza numer II
78-400 Szczecinek ul. Juliana Ordona 10/6
tel. 094 37 213 24 e-mail: szczecinek.tummel@komomik.pl
NIP: 673 - 160 - 10 - 36
www.komomiktummel.pl
Km 1747/18

ZAWIADOMIENIE UCZESTNIKA O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Małgorzata Agnieszka Tummel w sprawie o egzekucję należności pieniężnej na mocy art.945 §1 kpc zawiadamia strony postępowania egzekucyjnego, że w dniu 30 stycznia 2020r. o godz. 10:30 w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Małgorzaty Agnieszki Tummel z siedzibą: 78-400 Szczecinek, Ordona 10/6, zostanie dokonany opis i oszacowanie nieruchomości stanowiącej nieruchomość gruntową składającą się z działek: numer działki 375/3, obręb ewidencyjny Kaliska ze sposobem korzystania jako nieruchomość zabudowana; numer działki 9/3, obręb ewidencyjny 0008 Biały Bór 08, identyfikator działki 321503 4.0008.9/3 ze sposobem korzystania jako tereny przemysłowe; numer działki 9/4 obręb ewidencyjny 8 ze sposobem korzystania jako nieruchomość zabudowana o łącznym obszarze całej nieruchomośi 5,9392 ha, położonej: 78-425 Biały Bór, Topolowa, Kaliska, dla której Sąd Rejonowy w Szczecinku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księge wieczystą o numerze KW [NKW KO1I/00026727/21].

Rejestr zmian dla: ZAWIADOMIENIE UCZESTNIKA O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI KO1I/00026727/21

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szczecinku
Wytworzył:
Komornik Sądowy
Opublikował:
Adam Dziedziejko
Dokument z dnia:
2019-12-18
Publikacja w dniu:
2020-01-02
Opis zmiany:
Publikacja informacji