ZAWIADOMIENIE UCZESTNIKA O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku
Małgorzata Agnieszka Tummel
Kancelaria Komornicza numer II
78-400 Szczecinek ul. Juliana Ordona 10/6
tel. 094 37 213 24 e-mail: szczecinek.tummel@komomik.pl
NIP: 673 - 160 - 10 - 36
www.komomiktummel.pl
Km 199/14

ZAWIADOMIENIE UCZESTNIKA O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Małgorzata Agnieszka Tummel w sprawie o egzekucję należności pieniężnej na mocy art.945 §1 kpc zawiadamia strony postępowania egzekucyjnego, że w dniu 14 stycznia 2020 r. o godz. 14:00 w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Małgorzaty Agnieszki Tummel z siedzibą: 78-400 Szczecinek, Ordona 10/6, zostanie dokonany opis i oszacowanie ograniczonego prawa rzeczowego, tj. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego składającego się z jednego pokoju, kuchni, łazienki i przedpokoju o powierzchni użytkowej lokalu 29,70m2, położonego: 78-400 Szczecinek, PI. Winniczny 12C/8, wpisanego w rejestrze lokali własnościowych Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej "Przyjezierze" w Szczecinku (adres spółdzielni: 78-400 Szczecinek, ul. Mikołaja Reja 4).

Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa.

Rejestr zmian dla: ZAWIADOMIENIE UCZESTNIKA O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szczecinku
Wytworzył:
Komornik Sądowy
Opublikował:
Adam Dziedziejko
Dokument z dnia:
2019-12-06
Publikacja w dniu:
2019-12-17
Opis zmiany:
Publikacja informacji