ZAWIADOMIENIE UCZESTNIKA O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA NIERUCHOMOŚCI KW KO1I/00032761/7

ZAWIADOMIENIE UCZESTNIKA O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Małgorzata Agnieszka Tummel w sprawie z wniosku:

Sebastian Dubicki
64-920 Piła, ul. Batergo 14 przeciwko:

Michał Szubert
78-400 Szczecinek, Ul. Wiśniowa 10
o egzekucję należności pieniężnej na mocy art.945 §1 kpc zawiadamia strony postępowania egzekucyjnego, że w dniu 27-03-2019r. o godz. 09:30 w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Małgorzaty Agnieszki Tummel z siedzibą: 78-400 Szczecinek, Ordona 10/6 zostanie dokonany opis i oszacowanie ułamkowej części (815/10000) gruntu w wieczystym użytkowaniu, numer działki 50/33, obręb ewidencyjny numer 19 o powierzchni 0,7674 ha położonego:
78-400 Szczecinek, ul.Wiśniowa, dla której Sąd Rejonowy w Szczecinku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW KO1I 00032761/7.